Bieżące informacje o sytuacji epidemiologicznej

Poniżej prezentujemy bieżące informacje na temat sytuacji epidemiologicznej. Będą one na bieżąco aktualizowane.

Załatw sprawy elektronicznie poprzez usługi e-urząd

27.05.2020
Zniesienie kolejnych restrykcji

Rząd podjął decyzję o zniesieniu kolejnych obostrzeń związanych z koronawirusem. Część z nich zacznie obowiązywać od 30 maja.

- Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. Stale obserwujemy także sytuację epidemiczną i monitorujemy wydolność służby zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i respiratorów. Na tej podstawie podejmujemy odpowiedzialne decyzje - czytamy na stronie rządowego portalu informacyjnego.

Od najbliższej soboty w otwartej przestrzeni nie będzie już obowiązku zakrywania ust i nosa, przy możliwości zachowania 2 metrów odległości od innych. Dotyczy to chodników, parków, plaż, parkingów itd. Jeśli jednak zachowanie dystansu nie będzie możliwe, konieczne będzie zasłanianie ust i nosa w otwartych przestrzeniach. Nadal obowiązuje ono w autobusach, sklepach, instytucjach kultury, obiektach kultu religijnego, salonach masażu i tatuaży czy podczas załatwiania spraw urzędowych.

Od 30 maja zniesione zostaną również limity osób przebywających w sklepach, restauracjach, punktach usługowych, obiektach kultu religijnego, na targach czy na pocztach. W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami, a klienci - zanim usiądą do stolika - muszą mieć zasłonięte usta i nosy. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne jak dezynfekcja rąk i stolików. W sklepach i obiektach kultu religijnego, na targach i pocztach zachowany zostaje obowiązek zasłaniania twarzy, a w sklepach i na targach także dezynfekowania rąk lub noszenia rękawiczek.

W przestrzeniach otwartych od 30 maja dozwolona będzie organizacja zgromadzeń i koncertów plenerowych do 150 osób. Ich uczestnicy muszą zachowywać dwumetrowy dystans lub zasłaniać usta i nosy.

Także od najbliższej soboty hotelowe bary i restauracje będą mogły serwować gościom posiłki.

Kolejne obostrzenia zniesione zostaną od 6 czerwca. Od tego dnia możliwa będzie organizacja wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób. Co istotne, ich uczestnicy nie muszą zasłaniać ust i nosów.

Od 6 czerwca możliwe będzie też - w konkretnych warunkach sanitarnych - wznowienie działalności kin, teatrów, oper, baletów, basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki, saun, solariów, salonów masażu i tatuażu. Dozwolona będzie również organizacja targów, wystaw i kongresów.

Jednocześnie rząd przypomina o zachowaniu bezpiecznych odległości w trosce o siebie i innych.

---------------------------------------------

22.05.2020
DPS bez kwarantanny

W Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu została zniesiona kwarantanna. Nadal jednak obowiązuje rygor sanitarny.

Decyzję o odwołaniu kwarantanny podjął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. Od północy można swobodnie poruszać się po placówce, nie trzeba już rejestrować się podczas wchodzenia i wychodzenia z budynku.

Jednak wstęp do DPS-u mają tylko te osoby, które świadczą konkretne usługi, np. remontowe, czy dostawcy żywności.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego, do 7 czerwca rodziny mieszkańców placówki obowiązuje zakaz odwiedzin.

Wszyscy, którzy przebywają w placówce, muszą przestrzegać ścisłych zasad sanitarnych.

Dziś w Domu Pomocy Społecznej znajduje się 103 mieszkańców, 1 osoba przebywa na urlopie. 138 to łączna liczba pensjonariuszy. Do DPS-u wróciło 52 ozdrowieńców.

Na terenie placówki przebywa 27 pracowników, 1 wolontariusz. W szpitalach znajdują się 34 osoby.

---------------------------------------------

20.05.2020
Aktualna sytuacja w DPS-ie

Dziś w placówce znajduje się 107 mieszkańców, 1 osoba przebywa na urlopie. W szpitalach jest 31 osób. Łączna liczba pensjonariuszy 139. Do DPS-u wróciło 52 ozdrowieńców.
Na terenie placówki przebywa 32 pracowników (w tym 12 wychodzących), 3 wolontariuszy.

Ostatnie badania na obecność koronawirusa wykazały zakażenie u 4 mieszkańców. Pensjonariusze ci mieli wcześniej kontakt z zakażonymi i byli w związku z tym odizolowani.
Dziś zostali przewiezieni do szpitala w Poznaniu. Kolejnych 3 mieszkańców, którzy mogli mieć z nimi kontakt, zostało odizolowanych. W placówce zostanie przeprowadzona dezynfekcja. Zidentyfikowana została ścieżka zakażeń, co pozwoliło na szybkie opanowanie sytuacji. Kwarantanna DPS-u obowiązuje do jutra do północy, wg informacji dyrekcji, Sanepid planuje częściowo zdjąć kwarantannę.

---------------------------------------------

13.05.2020
18 maja zmniejszenie obostrzeń

Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o kolejnym, częściowym zniesieniu od 18 maja obostrzeń związanych z pandemią.

Już od poniedziałku będzie możliwe skorzystanie z usług kosmetyczek i fryzjerów. W ich salonach będzie jednak obowiązywać reżim sanitarny, zakładający m.in. obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, używanie ręczników jednorazowych i przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu – aby nie musieli oczekiwać na usługę w poczekalni.

Odmrożeniu podlega także sektor gastronomii. Od 18 maja goście restauracji czy barów będą mogli zjeść posiłek zarówno w lokalu, jak i w zewnętrznym ogródku restauracyjnym, z zachowaniem konkretnych zaleceń. Liczba klientów zostanie ograniczona do jednej osoby na 4 m² lokalu i będą oni musieli siedzieć w odległości półtora metra od siebie. Po zajęciu miejsca możliwe będzie odsłonięcie ust i nosa. Obsługa będzie mieć obowiązek dezynfekcji stolika po każdym kliencie, a same stoliki muszą być w odległości 2 metrów od siebie.

W najbliższy poniedziałek częściowo wraca normalne funkcjonowanie sektora opiekuńczo-wychowawczego. Możliwe będzie prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju i specjalistycznej rewalidacji. Tego dnia otwarte zostaną także placówki z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-wychowawczą jak schroniska młodzieżowe czy świetlice środowiskowe.

18 maja to także data możliwości podwyższenia limitu pasażerów w środkach komunikacji miejskiej. Będzie nimi mogło podróżować tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących – czyli tak jak dotychczas – albo 30% wszystkich miejsc – i siedzących, i stojących – w pojeździe. Decyzję, który przelicznik zostanie zastosowany, podejmuje zarządzający transportem publicznym.

Zmniejszenie limitu dotyczy także sportu. Na otwartych boiskach, stadionach, skoczniach, torach czy skateparkach będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów. Nie dotyczy to pełnowymiarowych boisk piłkarskich. W przypadku takich obiektów będą to 22 osoby + 4 trenerów. Umożliwiona zostanie także organizacja zajęć w halach sportowych. W tych najmniejszych będzie mogło równocześnie ćwiczyć 12 osób + 1 trener. Limit przebywających w obiekcie osób zwiększa się zależnie od jego powierzchni, ale nie będzie możliwe korzystanie z szatni i węzła sanitarnego oprócz toalety.

Także wiele obostrzeń dotyczących świata kultury zostanie złagodzonych 18 maja. Wznowione zostaną prace na planach filmowych, nagrania fonograficzne i audiowizualne w instytucjach kultury, różnego rodzaju próby i ćwiczenia, a także indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych. Dozwolona zostanie działalność kin plenerowych, w tym samochodowych.

Znane są także kolejne poluzowania obostrzeń, które będą wprowadzone w innych terminach. Od 17 maja zwiększy się liczba osób, mogących uczestniczyć w uroczystościach religijnych. Będzie to 1 uczestnik na każde 10 m² powierzchni obiektu kultu religijnego. Od tego dnia dzieci poniżej trzynastego roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej.

25 maja zostanie umożliwione prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz konsultacji z nauczycielami dla ósmoklasistów i maturzystów w związku z przygotowaniem do egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Spotkania te mogą odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Przywrócona zostanie również możliwość prowadzenia na uczelniach wyższych zajęć dydaktycznych dla studentów ostatnich lat studiów lub takich zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Od 1 czerwca możliwe będą konsultacje z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów z wszystkich przedmiotów. Kontrola na granicach z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją została przedłużona do 12 czerwca 2020 roku. Będzie je można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach i na dotychczas obowiązujących zasadach.

------------------------------------------

12.05.2020
Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa w Poznaniu

W Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uruchomiono Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa. Można w nim odpłatnie wykonać badania, które potwierdzą, czy przebyliśmy już chorobę COVID-19 i nabyliśmy długotrwałą odporność.

Badanie serologiczne metodą ilościową (test ELISA) ma na celu oznaczenie poziomu:
- przeciwciał w klasie IgA (pojawiają się pomiędzy 5. a 10. dniem od pierwszych objawów infekcji),
- przeciwciał w klasie IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 (pojawiają się pomiędzy 10. a 14. dniem od pierwszych objawów infekcji; po 21 dniach od pierwszych objawów IgG są obecne u prawie 100% osób zakażonych).

Badanie przeciwciał może pomóc w wykryciu przebytej choroby COVID-19 w przypadku osób, u których nie została zdiagnozowana, przebiegła bez objawów lub u chorych, którzy mieli jedynie lekkie objawy.
Oznaczenie wykonuje się także u osób, u których zdiagnozowano COVID-19 i zakończyły leczenie.

Wykrycie przeciwciał, zwłaszcza IgG, pozwala wskazać, kto jest lub powinien być odporny na zachorowanie. Pozwala także odpowiedzieć na pytanie, czy nabyliśmy długotrwałą odporność związaną z przebytym COVID-19 (IgG). Pomaga również stwierdzić, czy jesteśmy w późnej fazie infekcji, bądź świeżo po przechorowaniu COVID-19 (IgA).

Badania prowadzone przez poznańskie laboratorium są dostępne zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.
Koszt jednego badania wynosi 120 zł (na jeden rodzaj przeciwciał) oraz 240 zł (w przypadku pełnego pakietu).

Punkt Pobrań:
Zespół Poradni Specjalistycznych, ul. Przybyszewskiego 39, Poznań
Tel. 61 854 72 99 (w godz. 8.00-15.00)
e-mail: przeciwciala@ump.edu.pl
Sprawdź szczegóły dotyczące oferty laboratorium.

------------------------------------------

11.05.2020
Drive thru - badania w Kaliszu rozpoczęte

Na parkingu przed Stadionem Miejskim przy ul. Łódzkiej działa już punkt poboru prób na obecność koronawirusa. Kaliszanie i mieszkańcy powiatu, którzy zgłosili chęć wykonania badania, będą korzystali z punku do piątku, 15 maja.
O działaniach związanych z walką z epidemią koronawirusa mówili dziś w Kaliszu podczas spotkania z przedstawicielami mediów m.in.: Łukasz Mikołajczyk, Wojewoda Wielkopolski; Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza; płk Rafał Miernik, dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz dr Marek Stodolny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu.

- Projekt realizujemy wspólnie z Wojskiem Obrony Terytorialnej i Sanepidem. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu. Dziś uruchamiamy punkt pobrań w Kaliszu - powiedział Łukasz Mikołajczyk, Wojewoda Wielkopolski. - Pragnę serdecznie podziękować władzom Kalisza za współpracę w organizacji drive thru. Dziś jesteśmy przykładem na to, jak rząd wzorcowo może współpracować z samorządem.

- Walka z epidemią koronawirusa to ogromne wyzwanie, zarówno finansowe, jak i organizacyjne nie tylko dla samorządu, ale również dla wszystkich instytucji, które mu podlegają, dlatego bardzo dziękuję panu wojewodzie, a także WOT za wsparcie - powiedział Krystian Kinastowski, prezydent miasta Kalisza. - Działalność punktu drive thru w Kaliszu da pewien obraz sytuacji w naszym mieście. Liczę na to, że dzięki wzorowej współpracy z administracją rządową, będziemy w stanie opanować trudną sytuację związaną z liczbą zachorowań i miasto jak najszybciej wróci do normalnego funkcjonowania.

- Punkt test and go drive thru w Kaliszu jest tak naprawdę konsekwencją realizacji mapy drogowej, którą ustaliliśmy wspólnie z wojewodą. Ukierunkowana jest tam, gdzie wojewoda widzi zagrożenie lub jest potrzeba zakończenia procesu diagnostyki. Punkt powinien wypełnić potrzeby, które określił sanepid - powiedział płk Rafał Miernik, dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jak podkreśla dr Marek Stodolny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, punkt jest bardzo potrzebny dla mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego:
- To profilaktyka zdrowotna. Dzisiaj przebadanych ma być 160 osób. Mam nadzieję, że wpłynie to na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Badanie wykonywane w punkcie jest całkowicie bezpieczne zarówno dla osób, które go obsługują, jak i tych, od których pobierane są wymazy.

Pierwszy etap wizyty w punkcie drive thru to dopełnienie formalności, drugi pobranie wymazu, a trzeci dezynfekcja pojazdu.

Osoby, które skorzystają z mobilnego punktu pobrań, otrzymają wynik w ciągu 3 dni na swój adres mailowy. Informację o pozytywnym wyniku otrzyma również inspekcja sanitarna.

Punkt pobrań jest organizowany przez 124. Batalion Lekkiej Piechoty ze Śremu, wchodzący w skład 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej we współpracy z wojewodą wielkopolskim i służbami sanitarnymi. Miasto zabezpiecza miejsce, zaplecze techniczne, wygrodzenie i oznakowanie strefy, sanitariaty, kontenery na odpady.

Jak podaje kaliski sanepid, dziś mamy 524 osoby zakażone koronawirusem w mieście i powiecie.

 ---------------------------------

6.05.2020
Badanie na koronawirusa - od 7 maja rejestracja

Od 11 do 15 maja w godzinach od 10:00 do 18:00 mieszkańcy, którzy uznają to za zasadne, będą mogli poddać się badaniu na obecność zakażenia koronawirusem. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Punkt poboru prób na obecność koronawirusa stanie przy ulicy Łódzkiej 19-29, na parkingu przed Stadionem Miejskim. Badanie odbywać się będzie bez konieczności opuszczania samochodu przez osobę poddającą się mu. Każdy z przebadanych mieszkańców otrzyma dostęp do wyników online, a w przypadku gdyby test dał wynik pozytywny, informację taką otrzyma także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (Sanepid).

Od czwartku 7 maja, w godzinach od 08:00 do 16:00 można telefonicznie rejestrować się na badanie pod numerem +48 61 6568075. W sobotę i niedzielę rejestracja możliwa w godzinach 10:00-16:00.

Punkt pobrań jest organizowany przez 124. Batalion Lekkiej Piechoty ze Śremu, wchodzący w skład 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej we współpracy z wojewodą wielkopolskim i służbami sanitarnymi. Miasto zabezpiecza miejsce, zaplecze techniczne, wygrodzenie i oznakowanie strefy, sanitariaty, kontenery na odpady.

- Żołnierzom i pracownikom Sanepidu zapewnimy posiłki, a funkcjonariuszom spoza Kalisza również zakwaterowanie – informuje prezydent Krystian Kinastowski.

Każdy pojazd, którym przyjedzie osoba badana, przed opuszczeniem punktu zostanie odkażony.

-----------------------------

4.05.2020
O sytuacji w Domu Pomocy Społecznej

Dziś w ratuszu odbyło się spotkanie na temat bieżącej sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Uczestniczyli w nim wiceprezydenci: Grzegorz Kulawinek i Mateusz Podsadny, radni z wiceprzewodniczącym Mirosławem Gabrysiakiem na czele, urzędnicy, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność" oraz Rady Powiatowej OPZZ w Kaliszu, a także przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej oraz kierownictwa DPS-u.

Omówiono m.in. dotychczasowe działania. Jak podkreśla WOT, ewakuacja każdorazowo przebiegła spokojnie i zgodnie z procedurami.

Część obiektu nie jest już objęta kwarantanną i stanowi tzw. "czystą" strefę, do której można bezpiecznie zarówno wejść, jak i wyjść. Ośrodek dysponuje dwiema kabinami do dezynfekcji, z których korzystają osoby wchodzące oraz opuszczające budynek. Osoby przebywające w części "czystej", zlokalizowanej na parterze domu, nie mają kontaktu z osobami, które oczekują na ponowne testy i przebywają w tzw. strefie zakaźnej.

W związku z ewentualnymi obawami pracowników DPS-u, którzy nie chcą wracać do swoich rodzin w sytuacji, gdy część obiektu wciąż pozostaje w kwarantannie, Miasto zapewni dla nich miejsca w hotelu, z których skorzystają nieodpłatnie.

Wiceprezydent Mateusz Podsadny przekazał dziś również na ręce przedstawicieli związków zawodowych maseczki uszyte w kaliskich żłobkach do rozdysponowania wśród rodzin pracowników DPS-u.

4 maja 2020 r. na terenie kaliskiego DPS-u znajduje się: 73 pensjonariuszy. 82 pensjonariuszy przebywa w szpitalach.

Obecnie na terenie placówki przebywa 22 pracowników DPS-u, w tym trzech pracowników oddelegowanych z MOPS. Wspiera ich 6 żołnierzy WOT oraz 11 wolontariuszy, w tym 5 z Fundacji Chops.

Od 2 maja zastępstwo za nieobecną z powodu choroby dyrektorkę DPS pełni Marcin Ferenc.

-----------------------------

30.04.2020
Reaktywacja kultury – czekamy na opinię Sanepidu

Decyzją Prezesa Rady Ministrów od 4 maja uchylony zostaje zakaz działalności instytucji kultury. Jednak zanim miejskie biblioteki i galerie sztuki zostaną otwarte, stosowane w nich środki bezpieczeństwa muszą zostać zatwierdzone przez Sanepid.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina oraz Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”, zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami i wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wystąpiły do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, przedstawiając zasady udostępnienia instytucji dla użytkowników po okresie ich całkowitego zamknięcia. Placówki te zostaną otwarte dopiero po uzyskaniu akceptacji dla tych zasad.

O szczegółach dotyczących daty otwarcia miejskich instytucji kultury oraz zastosowanych w nich środkach bezpieczeństwa będziemy informować.

-----------------------------

29.042020
Wolontariusze Fundacji CHOPS pomagają w walce z koronawirusem

Sprzątają pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej, fundują środki ochrony osobistej dla personelu szpitala w Wolicy, pacjentom oraz lekarzom dostarczają żywność i wodę – tak wolontariusze kaliskiej Fundacji CHOPS pomagają w walce z koronawirusem.

Do tej pory przedstawiciele Fundacji, do DPS-u i szpitala w Wolicy, dostarczyli 180 kombinezonów ochronnych oraz fartuchy. Na bieżąco, według potrzeb, dowożą także żywność i wodę. Wszystko finansowane jest z wpłat dokonywanych przez mieszkańców na konto Fundacji.

Niezwykle cenne jest zaangażowanie wolontariuszy w sprzątanie korytarzy i sal DPS-u po dezynfekcji obiektu.

Pomoc chorym, samotnym i zagubionym to główny cel Fundacji CHOPS. Na co dzień angażują się w wiele akcji charytatywnych. W tak trudnym czasie, jakim jest walka z epidemią, pracują ze zdwojoną siłą, bo jak sami twierdzą, pomaganie jest dobrem, a pomnażane dobro powraca.

-----------------------------

29.04.2020
Zmniejszenie obostrzeń – dystans zostaje

Prezes Rady Ministrów zapowiedział dzisiaj kolejny etap zmniejszania obostrzeń, związanych z walką z pandemią. Nadal obowiązuje natomiast nakaz zachowania dystansu społecznego.

Od 6 maja możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzja w tej sprawie należy jednak do organów prowadzących, po ustaleniu z sanepidem. Placówki będą jednak funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym.

Wcześniej, bo już od 4 maja, możliwe będzie otwarcie instytucji kultury – muzeów, galerii sztuki czy bibliotek. W tym przypadku ostateczna decyzja należeć będzie do ich organów założycielskich.
Ponadto tuż po długim weekendzie majowym otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe oraz galerie handlowe – te ostatnie z zachowaniem restrykcji podobnych jak w innych sklepach. Na każde 15 metrów kwadratowych powierzchni danego sklepu przebywać będzie mogła jedna osoba. Przywrócona zostanie także medyczna rehabilitacja, nie dotyczy to gabinetów masażu.

-----------------------------------

29.04.2020
Pierwsi ozdrowieńcy wracają do DPS-u

Do kaliskiego Domu Pomocy Społecznej wracają pierwsi ozdrowieńcy. Tak zwaną strefę bezpieczną wydzielono na parterze budynku – z osobnym wejściem i personelem. Prace adaptacyjne zostały wykonane przez żołnierzy WOT przy wsparciu straży pożarnej. W prace porządkowe włączyli się wolontariusze.

Dziś na terenie Domu przebywa 65 pensjonariuszy. W szpitalach w Poznaniu i Wolicy – 94. Jedna osoba wróciła z Poznania do DPS-u, kolejna została przewieziona do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny.

Na jutro planowany jest powrót czterech kolejnych osób, na 1 maja - dwóch. Obecnie pensjonariusze ci są pacjentami Szpitala Zakaźnego w Poznaniu.

Na terenie DPS-u przebywa 17 pracowników, 11 osób bezpośrednio zajmuje się mieszkańcami. Wspiera je 6 żołnierzy WOT oraz 15 wolontariuszy. Co najmniej dziewięciu wolontariuszy opuści dziś Dom. Dlatego wczoraj 10 osobom wykonano testy na obecność koronawirusa.
Od jutra, 30 kwietnia, do placówki wracać będą - po otrzymaniu drugiego wyniku wykluczającego obecność wirusa – pracownicy przebywający dotąd poza placówką. Jest to 15 osób.

-----------------------------------

29.04.2020
Strażacy pomagają w dezynfekcji Salusa

Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach pomagają w dezynfekcji Centrum Opieki Długoterminowej Salus.

Wczoraj funkcjonariusze przeprowadzili dezynfekcję obiektu, który jest sukcesywnie odkażany po tym jak pacjenci zarażenie koronawirusem zostali ewakuowani do innej placówki. To kolejny etap walki z epidemią.

------------------------------------

27.04.2020
Aktualna sytuacja w DPS-ie

Przedstawiamy aktualne informacje, dotyczące sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Obecnie w Domu Pomocy Społecznej przebywają wyłącznie osoby, u których testy na obecność koronawirusa były ujemne. Jest to 64 pensjonariuszy. 95 mieszkańców przebywa z szpitalach – 85 osób w Poznaniu, 10 w Wolicy.

Od 9 kwietnia do dziś zmarło 18 pensjonariuszy – w tym 12 osób, u których potwierdzono zakażenie Covid-19.

Na terenie domu przebywa 18 pracowników. Dodatkowo wspierają ich wolontariusze: 2 osoby niezwiązane zawodowo z DPS, 10 sióstr zakonnych, ksiądz oraz 6 żołnierzy WOT.

Codziennie na teren placówki wchodzą wolontariusze z Fundacji Chops - dziś są to 3 osoby, wczoraj w pracach porządkowych pomagało 9. Personel ma zabezpieczone środki ochrony osobistej.

Ok. 29 kwietnia powinny zostać powtórzone testy na obecność koronawirusa. Do Sanepidu w Kaliszu przekazano także listę 15 pracowników DPS, którzy po wykonaniu testów chcą wrócić do pracy w placówce.

----------------------------

27.04.2020
Rower miejski od 4 maja

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że termin uruchomienia roweru miejskiego w Kaliszu został przesunięty
z 27 kwietnia na 4 maja br.
W zależności od stanu zagrożenia i nałożonych obostrzeń ustalony termin może ulec zmianie.

----------------------------

27.04.2020
Informacja dla rodzin pacjentów szpitala w Wolicy

Od dziś zostały uruchomione numery telefonów, pod którymi rodziny pacjentów przebywających w Szpitalu Jednoimiennym w Wolicy mogą uzyskać informację na temat stanu zdrowia ich bliskich.

W dni powszednie:
w godzinach 9:30 - 13.30
728 947 972,
728 948 950
728 853 174.
W weekendy i święta
w godzinach 9:30 - 13.30
728 948 950
728 853 174

------------------------------

23.04.2020
Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Przeprowadza ją 2. Wojskowy Szpital Polowy z Wrocławia z udziałem 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Pensjonariusze zostaną przetransportowani do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Czekamy na wyniki pozostałych osób, od których wczoraj pobrano wymazy do badań na obecność koronawirusa.

Dzisiaj na terenie placówki przed ewakuacją przebywało:
- 129 pensjonariuszy,
- 51 osób personelu, w tym 34 pracowników DPS-u, 11 wolontariuszy i 6 żołnierzy WOT.

-----------------------

23.04.2020
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program, dzięki któremu wsparcie, m.in. w czasie występowania epidemii, mogą otrzymać osoby niepełnosprawne.
Jest to nowo uruchomiony przez PFRON program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych:
- uczestników warsztatów terapii zajęciowej;
- korzystających z pomocy oferowanej przez środowiskowe domy samopomocy, funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
- podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
- podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
- pełnoletnich (od 18. do 25. roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
- pełnoletnich (od 18. do 24. roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni.

Wnioski należy składać poprzez dedykowaną do tego celu platformę SOW - System Obsługi Wsparcia - https://sow.pfron.org.pl/. Do złożenia wniosku na MODUŁ III wnioskodawca nie musi posiadać profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Program nie określa kryterium dochodowego.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Korzystanie z systemu możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:
- wypełnienie i złożenie wniosku,
- dokonanie ewentualnych uzupełnień,
- uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.
W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, pod nr tel. 506-162-328 lub 506-162-329
(godz. 7.30 – 15.30).
Ewentualne pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-----------------------------------

20.04.2020
Sytuacja podopiecznych DDPS

Od 11 marca 2020 r. postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego zawieszona została działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Znaczna część podopiecznych mieszka w Domu Kombatanta.

Do tej pory osoby te korzystały z usług DDPS przy ul. Cegielnianej. Tam miały zapewniony m.in. obiad.

Mimo zawieszenia standardowej działalności, pracownicy placówki pozostają w kontakcie z większością podopiecznych, służą radą i dopytują o stan zdrowia, aktualną sytuację, dostępność opiekunów oraz przekazują informacje dot. wprowadzonych obostrzeń oraz zaleceń służb sanitarnych. Podopieczni otrzymali m.in. ulotki informacyjne, a osoby, które opuszczają miejsce zamieszkania - maseczki, przekazane przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Seniorzy zamieszkujący w Domu Kombatanta korzystają z pomocy rodzin, znajomych, opiekunek PCK, z pomocy sąsiedzkiej. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 mogą kontaktować się również z DDPS, telefonicznie pod numerem 62 753 57 78 oraz w klubie osobiście,by otrzymać niezbędne informacje, czy pomoc w załatwieniu recept, wykupieniu leków.

Ponadto seniorzy mogą zwracać się również z prośbą o wsparcie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Pod numerami telefonu: 506 161 257 oraz 501 627 887, w godzinach pracy ośrodka, dyżurują pracownicy MOPS, którzy udzielają informacji oraz, w razie potrzeby, pomogą w zorganizowaniu odpowiedniego zabezpieczenia w pomoc żywnościową itp.

Dodatkowo, do dyspozycji wszystkich mieszkańców Kalisza jest telefoniczne wsparcie psychologiczne oferowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1.

Jednocześnie pod trzema numerami telefonów, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-20.00, dyżurują specjaliści z poradni:
797-702-493
797-702-489
601-330-586

-----------------------

20.04.2020
Rower miejski od 27 kwietnia

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że termin uruchomienia roweru miejskiego w Kaliszu zostaje przesunięty z 20 kwietnia na 27 kwietnia br.

Przesunięcie terminu jest to zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, zakazującego m.in. korzystania z rowerów miejskich do odwołania,

W zależności od stanu zagrożenia i nałożonych obostrzeń ustalony termin może ulec zmianie.

------------------------

18.04.2020
Zakończono ewakuację Domu Pomocy Społecznej

W piątek, 17 kwietnia przed godz. 23.00 zakończyła się ewakuacja 26 mieszkańców kaliskiego DPS-u (z pozytywnymi wynikami testu na koronawirusa) do jednoprofilowego Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.
Ewakuację przeprowadził 2. Wojskowy Szpital Polowy z Wrocławia z udziałem żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dowódca Brygady, płk. Rafał Miernik, osobiście w Kaliszu kierował całym działaniem.

Od rana wsparciem dla personelu Domu Pomocy Społecznej w opiece nad pensjonariuszami jest grupa sześciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dziś 6. Batalion Chemiczny Sił Powietrznych ze Śremu przeprowadzi dekontaminację pomieszczeń, w których przebywały osoby z pozytywnym wynikiem testów na koronawirusa.

----------------------

17.04.2020
Bez komunikatów z syren alarmowych

Z uwagi na złagodzenie obostrzeń, od poniedziałku, 20 kwietnia zaprzestajemy nadawania komunikatu ostrzegawczego dotyczącego sytuacji epidemiologicznej z Centralnego Systemu Alarmowego Miasta.

-----------------------

17.04.2020
Ewakuacja Domu Pomocy Społecznej

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego odbędzie się ewakuacja pensjonariuszy kaliskiego DPS-u, u których badanie wykazało zakażenie koronawirusem.

- Od rana konsultowałem z Wojewodą możliwość i warunki ewakuacji. 27 pensjonariuszy zostanie przetransportowanych do szpitala w Poznaniu. Pozostali mieszkańcy zostaną w domu przy ul. Winiarskiej. Miasto Kalisz pomoże zorganizować bezpieczny transport oraz zapewni nadzór lekarski nad jego przebiegiem. Bardzo dziękuję Wojewodzie Wielkopolskiemu Łukaszowi Mikołajczykowi za szybką i dobrą decyzję oraz wzorową współpracę i wsparcie. Cieszę się, że apele o pomoc dla DPS skutkują.
Napływają zgłoszenia od wolontariuszy, a atmosfera w Domu Pomocy Społecznej, wśród personelu znacznie się poprawiła - informuje prezydent Krystian Kinastowski.

-----------------------------

17.04.2020
Wesprzyj Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu!

W związku z licznymi telefonami od darczyńców, którzy chcą wesprzeć finansowo Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26 w obecnej sytuacji epidemicznej, publikujemy numer konta, na który można dokonywać wpłat na rzecz placówki.

Dane do przelewu:
Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
PKO Bank Polski
numer rachunku: 30 1020 2212 0000 5302 0384 3067.

W tytule przelewu prosimy wpisywać: wpłata na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

-----------------------------

17.04.2020
Maseczki i przyłbice pojechały na Winiarską

Kolejna pomoc rzeczowa dostarczona została do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Tym razem są to maseczki i przyłbice.

Dzisiaj rano pracownicy Schroniska dla bezdomnych zwierząt przewieźli do Domu Pomocy Społecznej kolejną partię środków ochrony osobistej. Było to 35 przyłbic i maseczki: 110 sztuk z filtrem kn95 oraz 550 sztuk jednorazowych. Ponadto do placówki dostarczono dwa następne spryskiwacze do dezynfekcji powierzchni pomieszczeń.

Wczesnym popołudniem natomiast do DPS-u dotarł następny transport. Zawierał on 60 par długich, grubych rękawic oraz 200 osłonek na buty.

Kolejna dostawa jest już planowana.

-----------------------------

16.04.2020
Złagodzenie obostrzeń

Prezes Rady Ministrów zapowiedział złagodzenie obostrzeń w walce z koronawirusem. Pierwsze zaczną obowiązywać od 20 kwietnia.

Premier zapowiedział, że musimy przystosować się do życia w nowej rzeczywistości. Jej podstawą będą trzy filary: izolacja, identyfikacja i informatyzacja. Izolacja, ponieważ konieczne jest zachowanie właściwego dystansu i zasłanianie ust i nosa. Identyfikacja, pojmowana jako skuteczne znajdowanie źródeł zakażenia i badanie wzajemnych kontaktów osób, które zakażają się. Wreszcie informatyzacja, ponieważ dla bezpieczeństwa jak najwięcej pracy, o ile to możliwe, należy wykonywać zdalnie.

Wśród liberalizacji obostrzeń od 20 kwietnia są następujące działania:
- otwarcie lasów, parków i innych terenów zielonych
- złagodzenie zasad w handlu i usługach: w sklepach do 100 metrów kwadratowych powierzchni będą mogły przebywać cztery osoby na każde stanowisko kasowe, a w większych sklepach jedna osoba na każde piętnaście metrów kwadratowych powierzchni sklepu.
- w miejscach kultu religijnego przebywać będzie mogła jedna osoba na każde piętnaście metrów kwadratowych powierzchni świątyni
- wyjątek od obowiązku noszenia maseczek dla rolników podczas prac polowych
- zakaz poruszania się bez opieki dorosłego osób do 13. roku życia

W kolejnych etapach łagodzenia obostrzeń otwierane będą punkty rzemiosła, kolejne punkty handlowe, potem usługowe. Termin będzie jednak zależy od rozwoju sytuacji.

Jednocześnie cały czas jako podstawowe zasady życia zalecane są dwa metry odstępu od drugiej osoby w przestrzeni publicznej, zakrywanie nosa i ust, rygor sanitarny w miejscach gromadzenia się ludzi, zdalne praca i edukacja oraz kwarantanna i izolacja.

-----------------------------

16.04.2020
Rękawice i maski dla DPS-u

Pracownicy Schroniska dla bezdomnych zwierząt dowieźli do Domu Pomocy Społecznej kolejną partię środków ochrony osobistej.

Placówka przy ulicy Winiarskiej otrzymała dziś 400 rękawiczek i 150 masek filtrujących KN95. To już kolejna transza wsparcia, którą Miasto Kalisz w ostatnich dniach przekazało do Domy Pomocy Społecznej.

-----------------------------

16.04.2020
Maseczki dla mieszkańców

Od dziś jesteśmy zobowiązani do zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Aby pomóc osobom, które mogą mieć problemy z zaopatrzeniem się w maseczki, samorząd przekazuje te uszyte w kaliskich żłobkach.

Maseczki trafią m.in. do mieszkańców Domu Seniora przy ul. Częstochowskiej i tzw. Domu Kombatanta, podopiecznych DDPS, MOPS oraz PCK, PKPS, Caritas czy Schroniska im. Św. Brata Alberta.

Fundacje i organizacje wspierające starszych i chorych, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na maski do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza.

Straż Miejska, która patroluje miasto, informuje mieszkańców o obowiązku osłaniania twarzy i przekazuje maseczki.
 
-----------------------------

15.04.2020
DPS otrzymuje kolejną pomoc

Szerokie wsparcie płynie do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Co istotne, sytuacja w placówce jest stabilna.

Dzisiaj po południu na teren DPS-u weszli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, OSP Lis oraz OSP Sulisławice, a by pomóc personelowi w izolacji pensjonariuszy, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem. Ponadto chęć pomocy zgłaszają kolejne osoby. Sześciu pracowników DPS-u, którzy obecnie przebywają poza placówką, zdecydowało się wesprzeć personel objęty kwarantanną. Chęć pomocy zgłaszają też wolontariusze, wśród nich dwie siostry zakonne. Prezydent Miasta Kalisza zgłosił natomiast potrzebę wsparcia personelu placówki do 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jednocześnie do DPS-u cały czas płynie pomoc od Miasta. Placówka otrzymała 20 litrów płynów do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji powierzchni pomieszczeń razem ze spryskiwaczem. Dodatkowo dowieziono 40 przyłbic i 500 maseczek jednorazowych. Jeszcze dzisiaj  placówka otrzyma także 150 maseczek typu F2. Jutro natomiast do DPS dotrzeć mają kolejne kombinezony. Transport zrealizowali pracownicy Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.

-----------------------------

15.04.2020
Komunikat ws. testów na koronawirusa w DPS-ie

Poniżej publikujemy komunikat ws. testów na obecność koronawirusa przeprowadzonych u pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Napłynęły wyniki wszystkich testów na obecność koronawirusa wykonanych 13 kwietnia w Domu Pomocy Społecznej. Liczba zarażonych to 47 osób, w tym 19 pracowników i 28 pensjonariuszy. Lekkie objawy wykazują 3 osoby z personelu i 10 pensjonariuszy. W najbliższym czasie zostanie wydana decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego odnośnie zasad dalszego funkcjonowania placówki, która do dzisiaj włącznie pozostaje zamknięta.


15.04.2020
Kolejne środki dla DPS-u

Dom Pomocy Społecznej otrzymał wczoraj kolejna dostawę środków ochrony osobistej.

Miasto przekazało placówce 1000 czepków, 1000 ochraniaczy na buty i 200 fartuchów ochronnych. Dodatkowo jedna z firm prywatnych wsparła DPS konserwami mięsnymi w liczbie kilkuset sztuk.

Produkty dostarczyli do DPS-u pracownicy Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.

-----------------------------

14.04.2020
Komunikat ws. DPS-u

Poniżej publikujemy komunikat prezydenta Krystiana Kinastowskiego ws. sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Wczoraj zostali przebadani wszyscy pensjonariusze i personel przebywający na kwarantannie w zamkniętym przez Sanepid Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Badanie zostało wykonane w piątej dobie po potwierdzeniu pierwszego przypadku zakażenia.

Na zlecenie służb sanitarnych, przeprowadzono pierwszą serię testów u 31 członków personelu DPS-u. Wymazy z tych testów przekazano do laboratorium do Poznania.

Dodatkowo podjąłem decyzję o wysłaniu do Warszawy, w trybie pilnym, samochodu z pracownikiem Urzędu Miasta Kalisza po odbiór 181 testów do badania zakażenia koronawirusem. Wykonano je u 13 członków personelu i wszystkich pensjonariuszy DPS-u. Testy o godzinie 2:00 w nocy trafiły do warszawskiego laboratorium, w celu uzyskania wyników.

Dziękuję wszystkim, którzy wsparli Miasto Kalisz i Dom Pomocy Społecznej w tej sytuacji, szczególnie pani dr Agnieszce Szulgan-Mądrzak za wykonanie wymazów oraz kaliskiemu szpitalowi za udostępnienie profesjonalnych środków ochrony osobistej dla pani doktor.

Mam nadzieję, że podjęte przez Miasto Kalisz działania, mające na celu wyjaśnienie sytuacji epidemiologicznej w Domu Pomocy Społecznej, pozwolą służbom sanitarnym i medycznym na podjęcie odpowiednich decyzji i działań oraz wsparcie dyrekcji DPS-u w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pensjonariuszom i personelowi placówki.

Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

-----------------------------

14.04.2020
Rower miejski od 20 kwietnia

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje o przesunięciu terminu uruchomienia roweru miejskiego w Kaliszu z 15 na 20 kwietnia br.

W zależności od stanu zagrożenia i nałożonych prawem zakazów lub nakazów, ustalony termin może ulec zmianie.

-----------------------------

10.04.2020
Sytuacja w DPS-ie i Salusie

Samorząd cały czas wspiera znajdujące się w Kaliszu placówki opiekuńcze, w których przebywają osoby z potwierdzonymi zakażeniami koronawirusem.

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przekazał do tej pory do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 100 przyłbic i 1400 maseczek. Żywność do placówki jest dostarczana zgodnie z harmonogramem. Mieszkańcy oraz personel otrzymują trzy posiłki dziennie: śniadania, obiady i kolacje.

Aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom które odbywają kwarantannę w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, już wczoraj utworzono specjalną linię telefoniczną. Pod numerem telefonu, przekazanym dyrekcji placówki, dostępna jest pomoc psychologiczna. Dzisiaj kierownictwo Domu Pomocy Społecznej otrzymało również numery telefonów do specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którzy pełnią codzienny, telefoniczny dyżur w godzinach 8:00-20:00, także podczas świąt.

Rano, decyzją Sanepidu, zamknięte zostało Kaliskie Centrum Opieki Długoterminowej Salus. U kilku pensjonariuszy potwierdzono tam zakażenie koronawirusem. Samorząd dostarczył do placówki łóżka dla personelu, który będzie tam przebywał na kwarantannie. Prezydent Krystian Kinastowski zwrócił się także do wojewody wielkopolskiego z prośbą o wsparcie w zabezpieczeniu służby medycznej dla placówki.

Dzisiaj wsparcie w postaci słodyczy i napojów dla Domu Pomocy Społecznej i Kaliskiego Centrum Opieki Długoterminowej Salus przekazała firma Colian Holding S.A.  Produkty, przekazane przez prezesa Jana Kolańskiego, przewieźli do obu placówek pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.

-----------------------------

10.04.2020
Wsparcie psychologiczne w poradni

Kaliska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wstrzymała bezpośrednie wizyty interesantów. Oferuje jednak mieszkańcom Kalisza wsparcie psychologiczne w obliczu pandemii.

Specjaliści z Poradni pełnią telefoniczny dyżur w godzinach 8:00-20:00 i oferują kaliszanom pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysu psychicznego, związanego z koronawirusem. Od poniedziałku do piątku wsparcie będzie można uzyskać pod trzeba numerami telefonów: +48 797 702493, +48 797 702489 oraz +48 601 330586.

W okresie świątecznym wsparcie także będzie oferowane. W sobotę - 11 kwietnia - pod numerem telefonu +48 797 702493, w niedzielę – 12 kwietnia – pod numerem telefonu +48 797 702489, a w poniedziałek – 13 kwietnia – pod numerem telefonu +48 601 330586.

W pierwszy weekend po świętach, w sobotę – 18 kwietnia – pomoc świadczona będzie pod numerem telefonu +48 797 702493 , a w niedzielę – 19 kwietnia – pod numerem telefonu +48 797 702489.

-----------------------------

10.04.2020
Kaliscy nauczyciele drukują przyłbice dla szpitala

Nauczyciele Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych drukują przyłbice dla personelu Wojewódzkiego Szpitala im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

W pracę, wraz z dyrektorem placówki Mariuszem Pawlakiem, zaangażowali się: Zygmunt Bartolik, Tomasz Chołys, Marcin Szymczak oraz Roman Kościelak.

Szkoła otrzymała drukarkę 3D dzięki współpracy z firmą patronacką.

Dziękujemy za w pomoc w tym szczególnie trudnym czasie.

-----------------------------

10.04.2020
Środki ochrony dla kaliskiej służby zdrowia

Środki ochrony zabezpieczające przed zarażeniem się koronawirusem otrzymali dziś pracownicy kaliskiej służby zdrowia - ratownicy medyczni z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz Centrum Opieki Długoterminowej Salus. Sprzęt został przekazany m.in. na wniosek Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Miasta Kalisza.

Do przedstawicieli służby zdrowia trafiły maski ochronne, rękawice, płyn dezynfekujący.

Ratownicy medyczni otrzymali: 7000 masek chirurgicznych, 700 półmasek FFP2, 1400 par rękawic nitrylowych, 35 gogli ochronnych, 14 pięciolitrowych butelek płynu dezynfekującego. Natomiast pracownicy „Salusa” odebrali 600 masek ochronnych i 1000 par rękawic nitrylowych.

Środki przekazał Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

-----------------------------

9.04.2020
Nowe obostrzenia w walce z wirusem

Prezes Rady Ministrów wprowadził nowe obostrzenia w walce z koronawirusem. Nadal również obowiązują wcześniejsze nakazy.

Najistotniejszy z nowych nakazów zacznie obowiązywać w przyszły czwartek – 16 kwietnia. Będzie to obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Co istotne, twarzy nie trzeba zasłaniać maseczką – może to być także np. chusta. Przesunięte co najmniej do czerwca zostają egzaminy maturalne i ósmoklasistów. Ich ostateczny termin ma zostać podany przynajmniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem się sesji egzaminacyjnej.

Utrzymane zostają te obostrzenia, które obowiązywały dotychczas. Jak podkreślił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów, przynoszą one zauważalny, dobry efekt.

- Mamy liczne analizy i modele statystyczne, pokazujące że bez zastosowanych nakazów i obostrzeń bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Mielibyśmy nawet 40 tysięcy lub więcej zachorowań. Renomowane ośrodki ze Stanów Zjednoczonych i Europy zachodniej przesyłają nam takie analizy. Bez przedłużenia stosowania środków kwarantanny ryzykujemy szybsze rozprzestrzenianie się wirusa – mówił premier.

Do 19 kwietnia przedłużono zamknięcie restauracji, instytucji kultury, parków, lasów, zieleńców, zakładów fryzjerskich. Utrzymane są limity osób przebywających w sklepach, pocztach oraz kościołach - także w Wielkanoc. Nadal obowiązują ograniczenia z funkcjonowaniu galerii handlowych i w przemieszczaniu się - chodzi tu o limitu osób w komunikacji oraz zakaz wychodzenia niepełnoletnich z domów.

Do 26 kwietnia zamknięte pozostają uczelnie wyższe, szkoły, przedszkola i żłobki. Nadal wstrzymany będzie międzynarodowy ruch lotniczy i kolejowy.

Do 3 maja zamknięte pozostają - na obecnych zasadach - granice RP dla cudzoziemców. Utrzymana zostaje sanitarna kontrola na granicach oraz obowiązkowa kwarantanna dla osób, które wracają do kraju z zagranicy.

Jednocześnie premier zaapelował, żeby Polacy najbliższe święta Wielkiejnocy spędzili tylko w gronie domowników. Spotykanie się z dalszą rodziną może bowiem powodować rozprzestrzenianie się wirusa.

-----------------------------

9.04.2020
Komunikat dot. zakażeń koronawirusem w instytucjach podległych Miastu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu nakazał zamknięcie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Winiarskiej w okresie od 9 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u dwóch pracowników placówki.
Działanie ma na celu ograniczenie transmisji i rozprzestrzeniania się wirusa.

Decyzja oznacza całkowity zakaz opuszczania oddziału przez pracowników placówki, jak i przebywających w nim podopiecznych oraz zakaz wchodzenia do pomieszczeń DPS, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Jak podaje inspekcja sanitarna, ostatnia styczność z osobą zakażoną, która kontaktowała się zarówno z pracownikami, jak i podopiecznymi kaliskiego DPS miała miejsce 1 kwietnia 2020 r., dlatego placówkę zamknięto na 7 dni.

177 mieszkańców oraz pracownicy zostali poddani kwarantannie.

Potwierdzono także zakażenie koronawirusem u jednej z lokatorek mieszkania chronionego prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Kobieta przebywa w szpitalu. Kwarantanną objęto 22 osoby, w tym 8 podopiecznych MOPS-u, którzy mieli kontakt z zakażoną.

---------------------------------

9.04.2020
Co zrobić z padłymi zwierzętami w czasie epidemii?
W związku z epidemią, w różnych sferach naszego życia zachodzą zmiany i występują pewne ograniczenia. Podobnie w przypadku zwierząt. W opiece nad zwierzętami pomagają wolontariusze i bliscy, ale co zrobić, gdy musimy pożegnać czworonożnego domownika, a nie mamy takiej możliwości chociażby ze względu na ograniczoną dostępność gabinetów lekarzy weterynarii?
Właściciele są zobowiązani do utylizacji padłych zwierząt we własnym zakresie, za pośrednictwem lecznic dla zwierząt. Jednak wyjątkowo, w obecnej sytuacji, osoby odbywające kwarantannę domową, mogą liczyć na pomoc strażaków z OSP Sulisławice.

Informację o padłym zwierzęciu należy zgłosić Straży Miejskiej Kalisza.

Gdy natomiast zauważymy martwe zwierzę na drodze lub w innym miejscu, a nie możemy ustalić jego właściciela, również zgłaszamy to strażnikom miejskim.

Wówczas, na podstawie umowy z Miastem, OSP Sulisławice zbiera, transportuje i magazynuje zebrane zwłoki zwierzęce, aby następnie przekazać je do utylizacji.

-----------------------------

7.04.2020
Przetarg dotyczący ogródków na Głównym Rynku unieważniony

Prezentujemy treść ogłoszenia dotyczącego unieważnienia przetargu.
Prezydent Miasta Kalisza

unieważnia

przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony, części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, stanowiącej w obrębie 025 część działki nr 143, o łącznej pow. 640m², przeznaczonej pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych, w tym:
6 ogródków o pow. 40m² i 4 ogródki o pow. 100m², na czas oznaczony od dnia 01.05.2020r. do dnia 31.08.2020r., z możliwością przedłużenia do dnia 31.10.2020r. ogłoszony w dniu 4 marca 2020 r. w prasie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, oraz na stronach internetowych Miasta Kalisza /www.kalisz.pl/, Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.kalisz.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaż dzierżawa nieruchomości/.

Przyczyną unieważnienia jest zaistniała sytuacja sanitarno-epidemiologiczna i podjęte w tym zakresie działania zaradcze.

-----------------------------

7.04.2020
Wielkanocne posiłki dla potrzebujących w tym roku na wynos
Epidemia koronawirusa uniemożliwia wspólne zasiadanie przy świątecznym stole, jednak osoby potrzebujące otrzymają niezbędne wsparcie od Miasta.
Caritas Diecezji Kaliskiej, na zlecenie Miasta, zajmie się przygotowaniem i wydawaniem posiłku wielkanocnego na wynos oraz paczek z artykułami spożywczymi dla 300 mieszkańców Kalisza.

Posiłki i paczki będą wydawane w Wielką Sobotę, 11 kwietnia, w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie Caritas przy ulicy Prostej 1a.

Koszt zlecenia wynosi 4000 zł brutto.

---------------------

7.04.2020
Lekcje zdalne. Sprzęt od Miasta dla uczniów i nauczycieli

Wszyscy uczniowie i nauczyciele kaliskich szkół, którzy nie mają własnych komputerów do pracy podczas edukacji zdalnej, a zgłosili taki problem dyrekcji placówek, otrzymają w użyczenie sprzęt od Miasta.
Miasto przekaże sprzęt będący w zasobach szkół. Ponadto zakupionych zostanie łącznie 280 tabletów.

Miasto Kalisz kupiło 244 tablety – 159 z zestawami słuchawkowymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 za kwotę 100 tys. zł oraz 85 tabletów ze środków własnych za ponad 56 tysięcy złotych.

Sprzęt zakupili także: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu – 20 sztuk, Zakłady Mięsne Marta i Grzegorz Werblińscy – 11 sztuk, Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” - 5 tabletów.

Urządzenia, na podstawie umów użyczenia zawieranych z rodzicami, trafią do uczniów na czas realizacji zdalnego nauczania.

Tablety pozwolą na zdalną pracę uczniom, którzy nie mają własnych komputerów. W wielu rodzinach narzędzia do zdalnej nauki i pracy muszą służyć wszystkim domownikom, również dla nich udostępniany sprzęt będzie stanowił istotne wsparcie.
Urządzenia będą miały możliwość łączenia się z siecią internet poprzez łącze WiFi lub 4G/LTE.

 ------------------------------------

7.04.2020
Płać elektronicznie
Przypominamy, że należności za miejskie opłaty i podatki regulować można elektronicznie. Poniżej prezentujemy wykaz numerów miejskich kont bankowych, przypisanych do konkretnych płatności.
Podatki i opłaty:
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- łączne zobowiązanie pieniężne,
- podatek od środków transportowych,
- opłata targowa,
- opłata skarbowa.

Numer rachunku:
07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Istotne:
1. Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty (nazwy świadczenia, nr decyzji podatkowej,itp.)
2. Obowiązują indywidualne nr rachunków bankowych określone:
- w indywidualnej decyzji podatkowej osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne),
- w informacji o indywidulanym numerze rachunku bankowego dla podatników niebędących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych rozliczających się w sposób przewidziany dla osób niebędących osobami fizycznymi (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych).

Do czasu otrzymania od organu podatkowego informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na powyższy rachunek bankowy

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer rachunku:
03 1020 2212 0000 5202 0387 5515

Istotne:
1. Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.
2. Obowiązują indywidualne nr rachunków bankowych określone w informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego.

Do czasu otrzymania od organu podatkowego informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na powyższy rachunek bankowy

 

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa, w tym:
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za najem i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- opłata za udostępnianie danych osobowych.

Numer rachunku:
87 1020 2212 0000 5502 0387 5408

Istotne:
Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty

 

Opłaty za usługi świadczone na terenie cmentarza komunalnego

Numer rachunku:
18 1020 2212 0000 5802 0387 5630

Istotne:
Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty

 

Dochody niepodatkowe Miasta, w tym:
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Miasta,
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta,
- opłata za najem i dzierżawę gruntów Miasta,
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sprzedaż mienia,
- opłata za niedotrzymanie terminu zabudowy,
- opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- opłata za wykonanie wypisów i wyrysów,
- opłata adiacencka i renta planistyczna,
- opłaty komunikacyjne,
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych,
- opłata za sprzedaż alkoholu,
- opłata za wydanie kart wędkarskich,
- opłata za wydanie dzienników budowy,
- opłaty eksploatacyjne i przyłączeniowe,
- opłata za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- opłata za wydanie pozwoleń na przewóz osób niepełnosprawnych,
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- wpłaty w zakresie inicjatyw społecznych,
- wpłaty ze sprzedaży drewna i innych składników majątkowych,
- wpłaty za wydanie specyfikacji przetargowych,
- wpłaty kar umownych i odszkodowań oraz zwrot bonifikat,
- zwrot kosztów za wpis hipoteki przymusowej.

Numer rachunku:
10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

Istotne:
Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty

 

Wpłaty z tytułu mandatów Straży Miejskiej Kalisza

Numer rachunku:
86 1020 2212 0000 5102 0387 5622

Istotne:
Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty

 

Wpłaty należności objętych tytułami wykonawczymi:
- rachunek podstawowy,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty w strefie płatnego parkowania.

Numery rachunków:
55 1020 2212 0000 5502 0387 5499
06 1020 2212 0000 5302 0387 5606
11 1020 2212 0000 5102 0387 5614

Istotne:
Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty

 

Wpłaty z tytułu kaucji

Numer rachunku:
97 1020 2212 0000 5102 0387 5424

Istotne:
Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty

 


Wpłaty z tytułu wadium

Numer rachunku:
75 1020 2212 0000 5102 0387 5432

Istotne:
Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty

 

Fundusz Alimentacyjny, w tym zaliczki, odsetki, koszty upomnień

Numer rachunku:
95 1020 2212 0000 5402 0387 5507

Istotne:
Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty

 

Świadczenia rodzinne, w tym odsetki, zwroty i inne

Numer rachunku:
03 1020 2212 0000 5502 0387 5465

Istotne:
Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty

 

Wpłaty dochodów jednostek budżetowych Miasta Kalisza z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Numer rachunku:
08 1020 2212 0000 5002 0387 5523

Istotne:
Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty

 

Dochody budżetu Miasta Kalisza, w tym:
- subwencje i dotacje,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe Miasta Kalisza,
- zwroty niewykorzystanych środków na wydatki przekazywane przez jednostki budżetowe Miasta Kalisza,
- nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza,
- dochody z tytułu niewykorzystanych środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
- odsetk

Wersja do druku
Wersja PDF