BO 2021. Głosujemy od poniedziałku!

W poniedziałek, 19 października rozpocznie się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy do zapoznania się z listami zadań, spośród których wybierzemy inwestycje przeznaczone do realizacji w 2021 roku.

Pięć dni na oddanie głosu

W tym roku na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 będziemy głosować od 19 do 23 października. Na kaliszan czeka dziewięć punktów, w których do urny będzie można wrzucić tradycyjną, papierową kartę. Głosowanie elektroniczne odbywać się będzie za pośrednictwem strony bo.kalisz.pl. Ponadto, od 19 do 21 października, w godzinach 10.00-13.00, na placu przed ratuszem, funkcjonował będzie mobilny punkt BO. Tam także oddamy głos, a urzędnicy odpowiedzą na ewentualne pytania dotyczące tej edycji BO.

Jak głosować na wybrany projekt

Każdy mieszkaniec Kalisza wybiera do trzech projektów o charakterze ogólnomiejskim (z uwzględnieniem głosów oddanych na ogólnomiejskie projekty zielone) i maksimum trzy projekty o charakterze lokalnym. Głos oddajemy wpisując na papierowej karcie (będę dostępne m.in. w punktach głosowania) lub formularzu znajdującym się na stronie bo.kalisz.pl numer projektu (przypisany mu na jednej z trzech list zadań).

Ważny głos musi zawierać imię, nazwisko oraz adres wypełniającego kartę. Uwaga - formularz będzie nieważny, jeśli na jego odwrocie znakiem "x" nie zaznaczymy trzech oświadczeń, pod którymi należy wpisać datę i czytelnie się podpisać.

Listy zadań

W każdym z dziewięciu punktów głosowania znajdą się listy z projektami poddanymi pod głosowanie wraz z opisami zadań (można je znaleźć także w poniższych załącznikach i na stronie bo.kalisz.pl).

Punkty głosowania

Poniżej publikujemy listę punktów, w których można oddać tradycyjny głos, wrzucając do urny wypełnioną, papierową kartę.

Urząd Miasta Kalisza, Ratusz, Główny Rynek 20
Urząd Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1A
Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Legionów 66
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Górnośląska 29
Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Wrocławska 189A
Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10
Dworzec PKS, ul. Podmiejska 2A
Hala Kalisz Arena, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji - OSRiR, ul. Łódzka 19-29.

 

Oprac. Tomasz Staszczyk
Wersja do druku
Wersja PDF