Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego uroczyście rozpoczęta

Przy ul. Żwirki i Wigury 10 powstaje Centrum opiekuńczo-mieszkalne. Na inwestycję pozyskano środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach pierwszego modułu Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

O rządowym wsparciu osób niepełnosprawnych mówiła podczas wizyty w Kaliszu Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej:
– Z Funduszu Solidarnościowego realizowane są tak ważne świadczenia dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych jak programy budowy centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Obecnie tworzonych jest 70 takich obiektów, na które przeznaczono ponad 170 milionów złotych. Kolejne będą powstawały. W tym roku przeznaczymy na ten cel 140 milionów złotych – powiedziała minister Marlena Maląg.

Obiekt tworzony przy ul. Żwirki i Wigury zapewni pobyt całodobowy dla 2 podopiecznych oraz pobyt dzienny dla 40 podopiecznych - dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Centrum będzie realizowało usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyjnych, a także rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. Zaangażowanie odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów.

– Miasto to nie tylko drogi, infrastruktura, czy nowe tereny inwestycyjne. To też potrzeby osób najsłabszych, osób niepełnosprawnych i seniorów. Dzięki ministerialnemu programowi pozyskaliśmy środki, a teraz realizujemy budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, które będzie świadczyło usługi na rzecz osób niepełnosprawnych. Nowocześnie wyposażone miejsce niebawem się pojawi – powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Świadczenie usług w ramach Centrum, zgodnie z wymogami ministerialnego programu, będzie przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub z urzędu poprzez wydanie decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Przed wydaniem decyzji w sprawie umieszczenia w Centrum pracownik socjalny MOPS przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Decyzja o przyznaniu usługi zamieszkania w Centrum zawierać będzie informacje o okresie zamieszkania, wymiarze
i odpłatności za pobyt. Wysokość opłaty określi uchwała Rady Miasta Kalisza.

Prace przy ul. Żwirki i Wigury trwają. Powstaje jednokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej całkowitej nieco ponad 413 m2. Wykonane zostaną: niezbędna infrastruktura, mała architektura i oświetlenie terenu. Obiekt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt.

Dziś akt erekcyjny wmurowali: prezydent Krystian Kinastowski oraz parlamentarzyści: posłowie Jan Mosiński i Tomasz Ławniczak, a także Anna Lis, dyrektor biura Andżeliki Możdżanowskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 2.897.025,09 złotych.
Wkład własny Miasta to 600 479,90 złotych.
Całkowita wartość zadania wynosi 3 497 504,99 złotych.

 

Oprac. Katarzyna Ciupek, zdjęcia: Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF