Budżet Obywatelski 2020 - znamy wyniki głosowania!

52 zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 roku wybrali kaliszanie. W czasie głosowania oddaliśmy blisko 18 tysięcy ważnych głosów.

W urnach - elektronicznej i tradycyjnych - pojawiło się 17 977 prawidłowo wypełnionych kart. 14 782 osoby zdecydowały się głosować przez stronę bo.kalisz.pl. 3195 ważnych kart pojawiło się w tradycyjnych urnach ustawionych w 14 punktach na terenie miasta. Kaliszanie wybrali w sumie 52 zwycięskie zadania do realizacji w 2020 roku (w tym 6 ogólnomiejskich i 46 lokalnych).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą zaplanowamych inwestycji.

 

Oprac. Tomasz Staszczyk
Wersja do druku
Wersja PDF