ZDROWIE - Programy AKO

Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Projekt skierowany jest do mieszkańców wszystkich gmin i miast aglomeracji w wieku 50 – 64 lata.  Aby zapisać się na badanie należy wejść na stronę internetową projektu www.stopczerniak.ako.pl lub zadzwonić na bezpłatną infolinię: +48 800 808 006 i wypełnić ankietę z konsultantem. Miejsca i terminy badań wideodermatoskopem będą wyznaczane od nowego roku w poszczególnych gminach i miastach. Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” i skierowane są do osób w wieku 50-64 lata. Koordynatorem projektu jest Gmina i Miasto Stawiszyn, a Partnerami wszystkie gminy i miasta aglomeracji.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.