Mycie okien u Seniora

Mycie okien dla Seniora - 2022 rok

Mycie okien u Seniora

Od 25 kwietnia ruszył w Kaliszu program "Mycie okien u Seniora". Zgodnie z jego założeniami seniorzy w wieku 75 + , zamieszkujący na terenie Kalisza, samotni, zamieszkujący z drugą osobą, która jest niepełnosprawna, długotrwale chora, niesamodzielna lub spełnia kryteria wiekowe, mogą w swoich domach skorzystać z bezpłatnej usługi mycia okien wraz z ramami okiennymi i parapetami. W ramach usługi nie będą zdejmowane firany, zasłony, rolety i żaluzje.
Realizator usługi zapewnia środki czystości oraz kadrę dysponującą odpowiednimi kwalifikacjami i badaniami umożliwiającymi prace na wysokości. Senior ma możliwość skorzystania z usługi nie więcej niż jeden raz w okresie realizacji projektu.
Seniorzy zgłaszają zapotrzebowanie na usługę w ramach projektu telefonicznie, bezpośrednio do koordynatora usług lub osoby przez niego upoważnionej, przy czym decyduje kolejność zgłoszenia.

Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń, przy czym od momentu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania na usługę wynosi maksymalnie do dwóch tygodni. Usługa będzie realizowana od 25 kwietnia do 30 listopada 2022r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację projektu.

Usługi świadczy:
P. P. MARC – ART Marek Szroniak
ACTIVE MOPP - SERVICE
z siedzibą w Nowych Skalmierzycach

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie od 25 kwietnia :

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00
    pod numerem telefonu : +48 792 763 202