Złota rączka dla Seniora

Złota rączka dla Seniora - 2023 rok

 

Informujemy, iż w związku z wykorzystaniem środków przeznaczonych na program „Złota rączka dla Seniora”, zakończyliśmy jego realizację. W ramach Programu usunęliśmy prawie czterysta usterek w domach blisko 150 seniorów.

 

 


 

Mieszkańcy mogą uzyskać pomoc przy naprawie np. cieknącego kranu, zepsutych klamek i zamków, gniazdek, konserwacji drzwi, okien, przymocowaniu luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek itp. Firma zapewnia we własnym zakresie sprzęt typu: specjalistyczne narzędzia, gwoździe, smary, kleje, drabinę, itp. - niezbędne do wykonania pracy. Koszty zakupu materiałów, np.: klamek, zamków, żarówek, baterii, itp. koniecznych do usunięcia usterki są pokrywane ze środków przekazanych/ wydatkowanych przez beneficjenta usługi, tj. seniora.

Seniorzy telefonicznie zgłaszają usterki bezpośrednio do koordynatora usług lub osoby przez niego upoważnionej, przy czym decyduje kolejność zgłoszenia.

Pierwsza wizyta pracownika technicznego to wstępne oględziny i jeżeli to możliwie naprawa usterki na miejscu. W przypadku konieczności dokonania zakupu niezbędnych do naprawy materiałów, wymagana jest druga wizyta pracownika technicznego i usunięcie usterki. W sytuacji braku możliwości naprawy firma zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. Termin realizacji usługi naprawczej, tj. pierwszej wizyty pracownika technicznego w domu seniora, od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki, wynosi maksymalnie do dwóch tygodni.

Usługi świadczy:

Wielobranżowy Zakład Usługowy Marek Dudowicz

z siedzibą przy ul. Racławickiej 35 w Kaliszu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu dostępnym w załączniku.