Centralny Port Komunikacyjny - stanowisko kaliskiego samorządu

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedprojektowych dla kolejowych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jedna z tych linii kolejowych prowadzić będzie przez Kalisz.

W przypadku naszego miasta obecnie możliwe są cztery warianty przebiegu torów. Dwa z nich wiodą przez Las Winiarski, osiedle Rypinek i łączą się z obecnym torowiskiem w okolicy Szlaku Bursztynowego, skąd wiodą na dworzec. Za ulicą Zachodnią odbijają w stronę Pleszewa, a dalej Poznania. Dwa pozostałe warianty zakładają budowę bocznicy na dworzec od głównej linii biegnącej przez Sulisławice i Szczypiorno.

Wszystkie z tych wariantów w mniejszym lub większym stopniu zakłada wyburzenia nieruchomości mieszkalnych. Dlatego inwestycja budzi sprzeciw części mieszkańców. Samorządowi Kalisza zależy na realizacji tej inwestycji, która może przynieść naszemu miastu wiele korzyści. Ale konieczne jest wprowadzenie zmian w proponowanych trasach tak, aby w możliwie największym stopniu ograniczyć ewentualne wywłaszczenia i wyburzenia domów.

Dlatego Krystian Kinastowski - Prezydent Miasta Kalisza  - wystosował do spółek CPK oraz BBF pismo, w którym wskazuje sugerowane przez kaliski samorząd i pożądane przez mieszkańców poprawki.

- Obecnie żaden z czterech zaproponowanych na stronie cpk.pl wariantów przebiegu linii kolei dużych prędkości przez Kalisz nie jest możliwy do zaakceptowania. Możliwa jest jednak ich modyfikacja w taki sposób, aby zachować spójność urbanistyczną miasta, ograniczyć wywłaszczenia i wyburzenia do minimum i jednocześnie efektywnie zlokalizować dworzec, który pozwoli pasażerom w pełni wykorzystać potencjał kolei dużych prędkości - informuje prezydent Krystian Kinastowski we wspomnianym piśmie.

Dla miejscowości, w których szybkie pociągi będą miały swoje stacje - a do takich należy Kalisz - ta ogromna inwestycja jest dużą szansą na impuls do rozwoju gospodarczego. Obecność na mapie szybkich połączeń kolejowych otwiera nowe możliwości dla inwestorów, co zaowocować może powstaniem nowych przedsiębiorstw, a tym samym nowych i atrakcyjnych miejsc pracy. Inwestycja nie może jednak tak znacząco destabilizować tkanki miejskiej i godzić w interesy mieszkańców.

Pismo Prezydenta Miasta Kalisza do spółek CPK i BFF wraz z sugerowanymi uwagami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej (link).

Tekst: Juliusz Kowalczyk, zdjęcie: Magdalena Bartnik - Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza
Wersja do druku
Wersja PDF