Dla wolno żyjących kotów

Kolejnych 40 budek - w tym 20 pojedynczych i 20 podwójnych - dla wolno żyjących kotów zostało zakupionych przez Miasto Kalisz. Jesienią minionego roku w mieście rozstawiono 40 domków. Ocieplone, solidnie wykonane drewniane domki pomogą kotom przetrwać zimę.

Aby otrzymać budkę należy zgłosić się do ratusza, do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i wypełnić odpowiedni wniosek – po nowo dostarczone zapraszamy po 7 stycznia. Wolno bytujące koty są także dokarmiane. Obecnie blisko 90 karmicieli otrzymuje z Urzędu Miasta miesięcznie blisko 3 kilogramy karmy suchej i 2 puszki karmy mokrej miesięcznie.

Tekst: Iwona Cieślak, zdjęcia: Katarzyna Baszczyńska
Wersja do druku
Wersja PDF