Dotacje na prace przy kaliskich zabytkach w 2023 roku

Rada Miasta Kalisza, na sesji w dniu 23 lutego br., przyznała dotacje celowe z budżetu Kalisza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Łączna kwota wydatków na 2023 rok wyniesie 500.000 zł.

Finansowe wsparcie Miasta Kalisza otrzymają następujący beneficjenci:
1. Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu, na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Franciszka w kościele św. Stanisława BM w Kaliszu – III etap – w wysokości 60.000,00 zł;
2. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu, na prowadzenie robót budowlanych muru cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Kaliszu, polegających na remoncie fragmentu północnego muru ogrodzeniowego od strony wewnętrznej – I etap – w wysokości 70.000,00 zł;
3. Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, na kontynuację prac przy malowidłach ściennych (1930 r.) w cerkwi prawosławnej pw. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu – etap VI – restauracja przedstawienia ewangelistów św. Marka i św. Łukasza oraz ściany nawy przy prezbiterium – w wysokości 90.000,00 zł;
4. Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu, na konserwację ławek – III etap – w wysokości 60.000,00 zł;
5. Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja w Kaliszu, na prace konserwatorsko-remontowe kaplicy grobowej rodziny Heinsów na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu – II etap – korpus kaplicy (ściany zewnętrzne) – w wysokości 41.000,00 zł;
6. Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja w Kaliszu, na prace konserwatorsko-remontowe kaplicy grobowej rodziny Prusinowskich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu – II etap – korpus kaplicy z piaskowca (elewacja frontowa z żeliwnymi drzwiami i okienkami) –  w wysokości 42.000,00 zł;
7. Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja w Kaliszu, na prace konserwatorskie i restauratorskie muru obronnego przy ul. Parczewskiego w otoczeniu kościoła św. Mikołaja (pomiędzy ulicami Kanonicką i Szklarską) - część muru z licem z cegły gotyckiej od strony ulicy Szklarskiej: strona zewnętrzna i wewnętrzna – w wysokości 87. 000,00 zł;
8. Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego w Warszawie, na wymianę pokrycia dachu nad prezbiterium kościoła OO. Bernardynów pw. Nawiedzenia NMP (obecnie OO. Jezuitów) oraz budynków klasztornych (oprócz dachu nawy kościelnej z przyległym do niej krużgankiem oraz Domu Formacji z łącznikiem) OO. Bernardynów (obecnie OO. Jezuitów) położonych w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 2 – w wysokości 50.000,00 zł.

WKST
Wersja do druku
Wersja PDF