Archeologia Calisiensis – z dziejów Wielkopolski Południowo - Wschodniej

9 i 10 czerwca w sali kameralnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu odbędzie się konferencja naukowa „Archeologia Calisiensis – z dziejów Wielkopolski Południowo - Wschodniej”. Poniżej prezentujemy program konferencji.

9 czerwca

9.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.30 Powitanie gości, oficjalne otwarcie konferencji
10.30 - 10.50 Wspomnienie o zmarłych kaliskich archeologach Grzegorzu Teske i Jerzym Aleksandrze Splicie
10.50 – 11.10 Iwona Sobkowiak-Tabaka - Ziemia kaliska w epoce kamienia
11.10 – 11.30 Grzegorz Szczurek - Uwagi o stanie i potrzebach badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Wielkopolsce południowo - wschodniej
11.30 – 11.50 Agata Hałuszko - (Nie)lokalność wybranych osobników z grobów ciałopalnych ze stanowiska Wtórek, pow. ostrowski w świetle badań izotopowych
11.50 – 12.10 Adrianna Chrzanowska - Skupisko osadnicze kultury pomorskiej w Kotlinie Milickiej
12.10 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 12.50 Leszek Ziąbka - Znaleziska z celtyckiego kręgu kulturowego w środkowym biegu Prosny w pierwszych wiekach przed Chrystusem
12.50 – 13.10 Marek Olędzki, Wojciech Rutkowski, Irena Podolska - Celtyckie Eldorado w międzyrzeczu Prosny i Warty
13.10 – 13.30 Marek Urbański - Sprawozdanie z badań na osadzie kultury przeworskiej na stanowisku Dzierlin 3, pow. Sieradz
13.30 – 13.50 Wojciech Siciński - Zadowice, pow. Kalisz. Badania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w latach 1952-1998
13.50 – 15.00 przerwa obiadowa
15.00 – 15.20 Michał Grygiel - Sytuacja kulturowa w południowej Wielkopolsce na przełomie er
15.20 – 15.40 Andrzej Michałowski - In via electri - bezdrożem ku Oceanowi...
15.40 – 16.00 Tomasz Gralak - Ośrodek handlu czy ośrodek władzy - koncentracja dóbr w rejonie Kalisza w okresie wpływów rzymskich
16.00 – 16.20 Artur Błażejewski - Dorzecze Baryczy w okresie wpływów rzymskich ze szczególnym uwzględnieniem
jego wschodniej części
16.20 – 16.40 Adam Telążka, Piotr Wawrzyniak - Metalurgia żelaza w dorzeczu Prosny w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Próba interpretacji
16.40 – 17.00 Mateusz Matula - Cmentarzysko kurhanowe na stanowisku Latkowa 1, pow. milicki. Badania archiwalne i kontekst osadniczy
17.00 – 17.30 Dyskusja
17.30 - 18.30 Promocja monografii: Atlas historyczny Miasta Kalisza pod redakcją Urszuli Sowiny Skarb Słuszków I. Denary krzyżowe z przełomu XI i XII wieku – Adam Kędzierski
18.30 Kolacja

10 czerwca

9.00 – 9.20 Marcin Ławniczak, Sebastian Teska, Jan Romaniszyn, Emilia Smółka-Antkowiak, Mateusz Frankiewicz - O poszukiwaniach legendarnej średniowiecznej wsi zakończonych znalezieniem starożytnej osady. Wyniki badań na uroczysku "Kamyk" w Skalmierzycach
9.20 – 9.40 Dariusz Wyczółkowski - Kalisz we wczesnym średniowieczu (IX-XII w.)
9.40. – 10.00 Justyna Kolenda, Kinga Zamelska-Monczak - Sąsiedzi - sojusznicy czy wrogowie? Lokalne wspólnoty z południowej Wielkopolski i północnej części Dolnego Śląska (X-XI wiek)
10.20 – 10.40 Adam Kędzierski - Obieg monetarny na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski w okresie wczesnego średniowiecza (IX/X-XIII w.)
10.40 – 11.00 Maksym Mackiewicz - Badania nieinwazyjne grodzisk południowo-wschodniej Wielkopolski w latach 2019-2020. Nowe otwarcie
11.00 – 11.20 Grzegorz Gmyrek, Grzegorz Teske - Wstępne wyniki badań zespołu grodowego w Ostrowie Wielkopolskim – Krępie, stan. 1 i 11
11.20 –11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 12.10 Janusz Tomala, Paweł Tomala - Wielkopolskie rezydencje w stylu palais donjon
12.10 –12.20 Michał Szymański - Rynki miast lokacyjnych wschodniej Wielkopolski w ujęciu archeologiczno-
architektonicznym
12.20 – 12.40 Andrzej Bartczak, Anna Nierychlewska - Badania archeologiczne na terenie miasta lokacyjnego w Uniejowie, pow.
poddębicki, woj. łódzkie w latach 2019-2021
12.40 – 13.00 Paulina Przepiórka - Postrzeganie Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu - Zawodziu wśród uczniów szkół podstawowych
13.30 – 14.15 Podsumowanie sesji posterowej, dyskusja, podsumowanie i zakończenie obrad od 14.30 Promocja książek: Pleszewski mikroregion osadniczy społeczności łużyckich pól popielnicowych – Grzegorz Szczurek
Plemienny świat Germanów – Marek Olędzki
Sesja posterowa:
Magdalena Piotrowska, Emilia Smółka-Antkowiak - Kwiatków na nowo odkryty - czyli co przemilczał Seweryn Tymieniecki.
Michał Chenczke, Rafał Piaskowski, Piotr Bobrowski - Wykorzystanie nowoczesnych technik geodezyjnych w opracowaniu dokumentacji i archiwizacji stanowisk archeologicznych w oparciu o wybrane przykłady.
Mariusz Gałka, Grzegorz Szczurek - Badania paleoekologiczne w rejonie osady obronnej w Grodzisku, pow. pleszewski.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stacja Archeologiczna w Kaliszu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu, Fundacja Ochrony Zabytków w Poznaniu, Urząd Miasta Kalisza.

Konferencja objęta jest patronatem Prezydenta Miasta Kalisza oraz JM Rektora Uniwersytetu um. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.

Dodała: Magdalena Furmaniak, Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF