DziałaMY! Uczniowie stawiają na Szkolny Budżet Obywatelski

Projekt "DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce" rozwija sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) w 20 szkołach. Głównym założeniem programu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne. Projekt realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszeń CREO i Metropolia Poznań.

W ramach programu, w szkołach realizowany jest cykl warsztatów poświęcony tematyce społeczno-obywatelskiej: warsztaty przygotowujące do tworzenia inicjatyw społeczno-obywatelskich, zorganizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO), warsztaty na temat starości z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, takich jak kombinezon starości (które pozwalają uczniom wczuć się w rolę osoby starszej) oraz warsztaty na temat niepełnosprawności z praktycznym wykorzystaniem wózka (które dają możliwość doświadczenia niektórych barier, z jakimi osoby z niepełnosprawnością stykają się na co dzień).

Młodzież angażuje się również w przeprowadzenie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Efektem projektu "DziałaMY" jest organizacja debaty na ważny lokalnie problem ekologiczny oraz edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Autorskie pomysły uczniów i uczennic poddawane są głosowaniu, a zwycięski projekt z każdej szkoły zostaje sfinansowany w kwocie 1000 zł. To, który projekt wygra zależy tylko i wyłącznie od uczniów danej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc - Rogozińskiego w Kaliszu jest jedną ze szkół, która zaangażowała się w projekt w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Pomysłem, który wygrał w tej placówce był zakup radiowęzła. Umożliwił on m.in. przekazywanie bieżących informacji uczniom na temat spotkań samorządu, wolontariatu, czy zapewnił relaks poprzez słuchanie muzyki na przerwach.

Więcej informacji o projekcie: www.centrumcreo.pl.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodała: Magdalena Furmaniak, Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF