Nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta

Do 20 listopada uczniowie działających w Kaliszu szkół ponadpodstawowych oraz studenci kaliskich szkół wyższych mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza. Gremium to będzie miało piętnastoosobowy skład. Kadencja Rady potrwa dwa lata, licząc od pierwszego jej posiedzenia.

W tym roku wybory Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza odbywać się będą inaczej niż dotychczas. Nowy statut zakłada, że kandydaci mają wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miasta Kalisza formularz, w którym podają swoje dane, opisują dotychczasową aktywność i doświadczenie oraz przedstawiają pomysły na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza.

Nadesłane zgłoszenia oceni zespół do spraw wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, w skład którego wchodzą Tadeusz Skarżyński - przewodniczący Rady Miasta Kalisza, wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, radni Rady Miasta Kalisza, Ewelina Dudek - naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza oraz przedstawicielka Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do końca listopada zespół ten wybierze listę członków Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza wraz z listą rezerwową.

Formularz zgłoszeniowy kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza znajduje się w złączniku. Wypełniane formularze w zamkniętej kopercie dostarczyć należy do Wydziału Edukacji UM Kalisza, I piętro, pokój Nr 109 (ze względu na ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny 62 50 49 759), do 20 listopada 2020 roku. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kalisza.

Tekst: Juliusz Kowalczyk, zdjęcie: Artur Bonusiak
Wersja do druku
Wersja PDF