e-rekrutacja do szkół i przedszkoli

24 lutego 2020 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli.

Przy wykorzystaniu e-systemu odbędzie się nabór do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli.
Rekrutacja do szkół podstawowych.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Na stronach znajdą się szczegółowe informacje o przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych, klasach pierwszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych objętych elektroniczną rekrutacją. Ponadto będzie możliwość elektronicznego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do przedszkoli, oddziałów zerowych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej placówki (tylko jednej – wpisanej jako pierwszą preferencje). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

Przedszkola:
Rodzice, którzy chcieli, aby dziecko pozostało w danym przedszkolu składali do 14 lutego 2020 r. wypełnioną deklarację pozostania w swoim przedszkolu.
Rodzice, którzy nie składali deklaracji pozostania w przedszkolu i rodzice dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola, powinni od 24 lutego do 6 marca 2020 r. złożyć wypełniony wniosek do przedszkola (oddziału zerowego), które wskazali Państwo dla swojego dziecka w pierwszej kolejności.

26 marca 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8 kwietnia 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 14 do 16 kwietnia 2020 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.

28 kwietnia 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 maja 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz:

tab.1.jpg [70.18 KB]

W naborze uczestniczy 15 przedszkoli publicznych (w tym Przedszkole „Mały Nazaret”) i 10 przedszkoli niepublicznych oraz 12 szkół podstawowych.

Szkoły Podstawowe:

Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której zamieszkują, mogą od 24 lutego złożyć zgłoszenie do tej szkoły.

Rodzice, którzy chcą wybrać szkołę inną niż ich szkoła obwodowa, powinni od 24 lutego do 6 marca 2020 r. złożyć wniosek o przyjęcie do tej szkoły.

26 marca 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 14 do 16 kwietnia 2020 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.

28 kwietnia 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 maja 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

tab.2.jpg [64.73 KB]


Szkoły ponadpodstawowe:

W trakcie rekrutacji kandydat będzie mógł wybrać trzy szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru, od 15 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00.

Od 26 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00 należy dokonać uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopie świadectw.

Od 31 lipca do 4 sierpnia do godziny 15.00 należy dokonać uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiany szkół do których kandyduje.

12 sierpnia od godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

Od 13 do 18 sierpnia do godziny 15:00 szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19 sierpnia szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

Terminy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego:

Wniosek o przyjęcie powinien zostać złożony od 15 do 22 czerwca do godziny 15.00.

25 czerwca 2020 r. o godzinie 15.30 zostanie przeprowadzony sprawdzian kompetencji językowych.

Do 9 lipca 2020 r. ogłaszane będą wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.

fot. Anna Błaszczyk
Wersja do druku
Wersja PDF