Filharmonia Kaliska pod auspicjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Filharmonia Kaliska – wspólną instytucją Miasta Kalisza oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę w tej sprawie podpisano w środę, 8 listopada 2023 r., w Warszawie.

– Filharmonia Kaliska właśnie stała się instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez Miasto Kalisz i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę podpisaliśmy dzisiaj w Warszawie. To wielki prestiż nie tylko dla tej instytucji, ale i całego miasta! Pozwoli lepiej wykorzystać i wzmocnić potencjał twórczy kaliskiej orkiestry symfonicznej, zwiększy możliwości finansowania działalności artystycznej. A co najważniejsze umożliwi realizację projektu budowy nowoczesnej siedziby naszej Filharmonii. To wspaniałe wejście w rok jubileuszu 50-lecia Filharmonii Kaliskiej – podkreśla prezydent Krystian Kinastowski.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego docenił tradycję tej instytucji, a także dziedzictwo polskiej sztuki muzycznej, etos zespołowości oraz rolę, jaką Filharmonia Kaliska odgrywa w regionie.

Filharmonia Kaliska pozostanie samorządową jednostką kultury, ale jej działalność statutową zapewnią dotacje zarówno z Miasta, jak i z Ministerstwa.

Rocznie MKiDN przeznaczy nie mniej niż 1 220 000 zł na prowadzenie Filharmonii Kaliskiej. W tym roku ministerialna dotacja wyniesie nie mniej niż 406 700 złotych.

To szczególne wyróżnienie tuż przed jubileuszem 50-lecia instytucji.
- Jestem bardzo szczęśliwy. To najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dać Filharmonii. To początek nowej ery. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować prezydentowi za zaangażowanie i działania podejmowane na rzecz Filharmonii Kaliskiej – powiedział maestro Ruben Silva, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej.

Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. Jej załącznik stanowi nowy statut jednostki, uwzględniający zmiany wprowadzone podpisanym wczoraj dokumentem. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu będzie przedmiotem najbliższych obrad Rady Miasta Kalisza.

Przy podpisywaniu umowy w siedzibie MKiDN obecni byli m.in. radny Leszek Ziąbka, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, a także Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.

Tekst: Katarzyna Ciupek, zdjęcie: Magdalena Bartnik – Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF