II Kaliski Marsz Niepodległości

105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości będziemy świętować razem, biorąc udział w II Kaliskim Marszu Niepodległości, w dniu 11 listopada 2023 r. Marsz przejdzie ulicami Kalisza, a rozpocznie się o godz. 11.30, przy ul. 3 Maja, na Targowisku Miejskim. Zbiórka uczestników marszu o godz. 10.45.

Wcześniej, o godz. 10.00, przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego władze Miasta Kalisza, delegacje, zaproszeni goście i mieszkańcy Kalisza złożą wiązanki kwiatów i zapalą znicze pamięci.
O godz. 10.45 na Głównym Rynku w Kaliszu poczty flagowe, składające się z przedstawicieli klas mundurowych kaliskich szkół: V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu im. Jana III Sobieskiego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu i Zespołu Szkół Ekonomicznych podniosą trzy flagi biało-czerwone na trzech masztach przy dźwiękach hymnu państwowego, jako sygnał do rozpoczęcia obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Kaliszu.
O godz. 11.30, z Targowiska Miejskiego, przy ul. 3 Maja ruszy II Kaliski Marsz Niepodległości. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej i Mażoretek, „Wiwat” z Żelazkowa pod dyrekcją Marcina Nowotnego przemieści się ul. 3 Maja i placem Kilińskiego pod pomnik Adama Asnyka, pl. Św. Józefa i placem Jana Pawła II, pod pomnik Jana Pawła II, ul. Kolegialną i ul. Sukienniczą, pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, al. Wolności na plac Bogusławskiego, pod teatr im. Wojciecha Bogusławskiego. Władze Miasta Kalisza złożą w tych miejscach pamięci wiązanki kwiatów i znicze. Posterunki honorowe w miejscach pamięci wystawia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej.
W Kaliskim Marszu Niepodległości wezmą udział pododdziały Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, klas mundurowych kaliskich szkół: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu im. Jana III Sobieskiego, uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz uczelni, harcerze Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, kombatanci, parlamentarzyści, radni, władze Miasta Kalisza i delegacje zaproszonych gości, przedstawiciele służb mundurowych i innych instytucji, związków, stowarzyszeń, klubów, mieszkańcy Kalisza.
Niepodległa do Hymnu!
Punktualnie o godz. 12.00 odegrany i odśpiewany zostanie Mazurek Dąbrowskiego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Dobrzec-Kalisz pod kierunkiem Jacka Konopczyńskiego. Przewidziano apel pamięci i salwę armatnią w wykonaniu Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych oraz przemówienie okolicznościowe Prezydenta Miasta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego. Na zakończenie tej części uroczystości, Orkiestra Dęta Dobrzec-Kalisz, pod kierunkiem Jacka Konopczyńskiego wystąpi z krótkim koncertem okolicznościowym.
Na placu będzie można obejrzeć pokaz wozów bojowych z Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego w Kaliszu, pokaz wozów i sprzętu strażackiego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Swój udział zapowiedzieli: grupa motocyklowa Moto Spot Kalisz, Klub Turystyki Rowerowej „Cyklista” Kalisz oraz Nordic Walking. O godz. 13.00, w Kaliskiej Katedrze rozpocznie się Msza św. w intencji Ojczyzny, którą będzie celebrował JE Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej o. Łukasz Buzun.
Weź flagę biało-czerwoną i dołącz do Kaliskiego Marszu Niepodległości!

Organizator obchodów:
Prezydent Miasta Kalisza


Współorganizatorzy:
Komenda Miejska Policji w Kaliszu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
Straż Miejska Kalisza
Ochotnicza Straż Pożarna
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu 
Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego w Kaliszu przy Stowarzyszeniu Strzeleckim" Bellona"
„Wiwat” Orkiestra Dęta i Mażoretki z Żelazkowa pod kierunkiem Marcina Nowotnego
Orkiestra Dęta Dobrzec-Kalisz pod kierunkiem Jacka Konopczyńskiego
Koło Gospodyń Wiejskich „Olęderki”
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu im. Jana III Sobieskiego
17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza
16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk im. gen. Stanisława Taczaka
Hufiec ZHP Kalisz
Jednostka Strzelecka 4144 Kalisz
Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych
Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej

 

 

 

WKST
Wersja do druku
Wersja PDF