Wnioskujemy o kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych

Ponad 6,25 mln zł dofinansowania otrzymało Miasto Kalisz na prace drogowe przy ul. Kordeckiego i Piwonickiej. Władze miasta podjęły starania, by pozyskać kolejne środki dla Kalisza z Funduszu Dróg Samorządowych.

Złożone w ostatnich dniach sierpnia do Wojewody Wielkopolskiego wnioski o dofinansowanie dotyczą dwóch zadań: remontu ulicy Rajskowskiej wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ulicy Rajskowskiej oraz przebudowy ulicy Żwirki i Wigury.

Wartość inwestycji na Rajskowie, zaplanowanej na lata 2020-21 wynosi 5 953 019,17 zł, z czego kwalifikowalna wartość zadania to 5 808 466 zł. Koszt przebudowy ul. Żwirki i Wigury, która ma być realizowana w 2020 roku, wyniesie 2 126 505,53 zł. Kwalifikowalna wartość zadania to 1 997 074,62 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynieść może maksymalnie 80% kosztów realizacji zadania (wartości kwalifikowalnej).

Teraz wnioski oceni komisja Wojewody Wielkopolskiego.

Tekst: Katarzyna Ciupek, zdjęcia: Magdalena Bartnik
Wersja do druku
Wersja PDF