Joanna Dudek pokieruje Galerią Sztuki im. Jana Tarasina przez kolejne 7 lat

W dniu 16 września br., prezydent Krystian Kinastowski i wiceprezydent Grzegorz Kulawinek spotkali się z dotychczasową dyrektorką, aby podpisać umowę w sprawie warunków organizacyjno – finansowych oraz programu działania Galerii i wręczyć jej akt powołania.

Joanna Dudek zwyciężyła w konkursie, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2016 roku. Wówczas, zatrudniona została na okres 4 lat, tj. do dnia 18.09.2020 r. Wysoka ocena standardów kierowania przez nią profesjonalną miejską Galerią, dobra współpraca ze środowiskiem plastycznym i z samorządem, przełożyły się na decyzję w sprawie kontynuowania współpracy w kolejnych latach. Przedłużenie umowy poprzedziło pozyskanie pozytywnych opinii: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. W sprawie dalszego zatrudnienia Joanny Dudek przychylnie wypowiedzieli się również Rada Artystyczno – Programowa GST oraz pracownicy instytucji.
Joanna Dudek pokieruje Galerią do 18 września 2027 roku. Siedem lat to maksymalny okres zatrudnienia dyrektora instytucji kultury, na jaki pozwalają przepisy.

WKST, foto: Anna Błaszczyk
Wersja do druku
Wersja PDF