Kolejna edycja Ad Fontes! Rozstrzygnięta

W tegorocznej edycji konkursu „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego” wzięło udział 49 uczestników - 32 ze szkół podstawowych i 17 ze szkół średnich. Gratulacje złożył zwycięzcom wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

Zadanie polegało na opracowaniu 2 tematów wybranych z następujących trzech:
Mieczysław Jałowiecki – patriota z Kamienia
Aleksandra Piłsudska – jej związki ze Szczypiornem i Kaliszem
Bracia Kościelniakowie – artyści rodem z Kalisza

W tegorocznej edycji największą popularnością cieszył się temat związany z Aleksandrą Piłsudską. Forma prac była zróżnicowana – od nagrań filmowych, przez albumy, makiety do prac pisemnych. Prace można było składać w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół średnich. Jury przyznało w każdej z kategorii Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza, Nagrodę Starosty Kaliskiego,Nagrodę Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz Nagody Główne.

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii I otrzymali: Maja Gierak, Antoni Matczak i Mateusz Chojnacki ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu, opiekun: Marzena Peruga-Malińska, dyrektor szkoły: Wioletta Bartosik.

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii II otrzymali: Klaudia Baran, Martyna Kowalczyk Oliwia Miłek z V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Paulina Marciniak, dyrektor szkoły: Beata Szulc.

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii I otrzymał: Filip Waszak z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Jagiellończyk” w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała.

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii II otrzymały: Paulina Przybyłek, Iwona Kupaj, Aleksandra Szoll z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Agnieszka Korotczuk.

Nagrodę Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii I otrzymali: Wiktor Piotr i Filip Pior z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Jagiellończyk w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała.

Nagrodę Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii II otrzymali: Szymon Niegowski, Piotr Jeżyk, Agata Adamska z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Remigiusz Przybył, dyrektor szkoły: Urszula Janczar.

Nagrodę Główną kaliskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kategorii I otrzymali: Ernest Mazurczak, Wiktor Janiszewski, Anna Kominkiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Tadeusz Karczewski, dyrektor szkoły: Beata Zalewska.

Nagrodę Główną Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu w kategorii I otrzymali: Julia Witczak, Maja Sztrompf, Wiktoria Turalska ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu, opiekun: Arleta Pleśnierowicz, dyrektor szkoły: Wioletta Bartosik.

Nagrodę Główną Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu w kategorii I otrzymali: Jan Kołodziejczyk, Laura Szczupak, Jakub Kocerka ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Kaliszu, opiekun: Elżbieta Kovacs, Anna Janicka, dyrektor szkoły: Jacek Konopczyński.

Nagrodę Główną Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu w kategorii I otrzymali: Jakub Woźny-Urbański i Jakub Frankowski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Tadeusz Karczewski, dyrektor szkoły: Beata Zalewska.

Nagrodę Główną Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu w kategorii I otrzymała: Małgorzata Olkiewicz z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Jagiellończyk” w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała.

Nagrodę Główną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów w kategorii I otrzymała: Julia Gmyrek ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, opiekun: Joanna Musiał-Gałdusińska, dyrektor szkoły: Dagmara Zimoch.

Wyróżnienie Dyrektora Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu w kategorii I otrzymała: Amelia Rynkowska z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Jagiellończyk” w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała.

Wyróżnienie Rektora Akademii Kaliskiej w kategorii I otrzymały: Lena Knop, Cassandra Gago z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Jagiellończyk” w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała.

Wyróżnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu w kategorii I otrzymały: Amelia Rynkowska, Julia Klajbert ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Tadeusz Karczewski, dyrektor szkoły: Beata Zalewska.

Wyróżnienie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w kategorii II otrzymały: Zuzanna Włodarczyk, Natalia Olejnik z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Anna Torz, dyrektor szkoły: Joanna Dolna.

Wyróżnienie Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii II otrzymały: Nikola Lewandowska, Katarzyna Latawska, Karolina Stępień z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Anna Torz, dyrektor szkoły: Joanna Dolna.

Organizatorem konkursu było Archiwum Państwowe w Kaliszu 

Tekst i zdjęcia: Marcelina Pietrzak - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF