Krwiodawcy odznaczeni

Trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa. Wczoraj w Akceleratorze Kultury krwiodawcy, którzy pochwalić się mogą oddaniem największej ilości krwi, otrzymali odznaki.

Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy, pełnoletni człowiek. Tylko wówczas oddawanie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Kandydat na dawcę jest zawsze kwalifikowany przez lekarza zgodnie z obowiązującymi zasadami i w oparciu o ocenę wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, sprawdzenie ankiety dawcy, które jest uzupełnione zebranym wywiadem lekarskim oraz wyniki skróconego badania przedmiotowego dawcy. Krwiodawstwo jest o tyle istotne, że krwi – bardzo cennego leku – nie można wyprodukować sztucznie. Można ją pozyskać tylko od dawców.

Wczoraj kaliscy krwiodawcy odebrali odznaki za swój cenny dar. Za ofiarność dziękował im prezydent Krystian Kinastowski

- Drodzy krwiodawcy, dzisiaj ci z Was, którzy mogą pochwalić się znaczącą ilością oddanej krwi, otrzymali wyróżnienia. Z pewnością jest to dla Państwa powód do dumy i radości. Chociaż najwięcej niesie jej zapewne poczucie satysfakcji z pomagania innym. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za to, co robicie. Honorowe oddawanie krwi to piękna idea. Jestem dumny, że w naszym mieście jest tak wielu krwiodawców. Wszystkiego dobrego! - mówił prezydent Krystian Kinastowski.

Lista wyróżnionych krwiodawców:

Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Piotr Grabowski
Piotr Ordoczyński
Adam Gorzelańczyk
Tomasz Matuszczak
Tadeusz Staniak
Krzysztof Adam Walas

Odznaka Honorowa PCK II stopnia
Paweł Tomczak

Odznaka Honorowa PCK III stopnia
Sławomir Kieszczyński
Janusz Kasprzak
Dariusz Król
Włodzimierz Staszak

Odznaka Honorowa PCK IV stopnia
Sebastian Szmaja

Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
Artur Figiel - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II, III stopnia
Remigiusz Marczak - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II, III stopnia
Piotr Witanow - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Mariusz Jarentowski - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Sebastian Pluta - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II, III stopnia
Michał Beń - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Pawlak Sławomir - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Jerzy Sołtysiak - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Agnieszka Pyłypiw - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Paweł Kołodziejek - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Emil Stelmaszczyk - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Bartłomiej Drużbiak - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
Sławomir Błaszczyk - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
Grzegorz Janiak - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
Michał Chudaś - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II i III stopnia
Jarosław Mąkowski - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
Witold Woźniak - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Jerzy Gralak - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Damian Błażejewski - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Maciej Lewandowski - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Wiktor Maciuszczak - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Maciej Rybak - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Roman Jezierski - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Kamil Rachwalski - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Szymon Kin - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Patryk Kozal - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Adam Mroziński - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Dariusz Paciorkowski - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Roman Walendowski - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Maciej Izydorczyk - Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia

Tekst i zdjęcia: Juliusz Kowalczyk - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF