O Kulisie przez cały rok

W ratuszu trwa spotkanie Komitetu Obchodów Roku Tadeusza Kulisiewicza. Do współorganizacji obchodów zaproszono wiele instytucji, stowarzyszeń i placówek edukacyjnych. Podstawą dyskusji stał się projekt programu wydarzeń zaplanowanych na cały rok.

Komitet powołano stosownym zarządzeniem. Do pracy w tym gremium zaproszono przedstawicieli wielu instytucji, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych.
Komitet tworzą: Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza, Przewodniczący Komitetu Obchodów; Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, Agnieszka Cieślińska-Kawecka, prezes Zarządu Fundacji Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie; Błażej Ostoja Lniski, Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie; Piotr Łuszczykiewicz, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, UAM w Poznaniu; Maciej Guźniczak, kierownik Zakładu Edukacji Plastycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, UAM w Poznaniu, Krzysztof Walczak; prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Ewa Andrysiak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu; Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu; Sylwia Kucharska, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu; Anna Narewska, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Oddział w Kaliszu; Joanna Dudek, dyrektor Galerii im. Jana Tarasina w Kaliszu; Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu; Adam Klocek, dyrektor Filharmonii Kaliskiej; Janusz Matuszewski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu; Marcin Gaj, wicedyrektor ZSP nr 2 ds. Liceum Plastycznego; Elżbieta Stadtmüller, prezes Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu; Izabela Fietkiewicz-Paszek, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”; Beata Paszak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu; Dariusz Grodziński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu; Jerzy Bielawski, prezes Zarządu Okręgu w Kaliszu Polskiego Związku Filatelistów.
Dziś na spotkaniu wiceprezydent Grzegorz Kulawinek podziękował, za zaangażowanie w prace Komitetu tak wielu osób. Podkreślił, iż podejmowane działania, realizowane projekty w sposób wymierny przyczyniają się do popularyzacji Tadeusza Kulisiewicza i jego dorobku artystycznego. Następnie omówiono ramowy program obchodów, który publikujemy w załączniku.

 

tekst: kalisz.pl fot. Juliusz Kowalczyk
Wersja do druku
Wersja PDF