Żywe dziedzictwo - tradycje od pokoleń. Program 31. Europejskich Dni Dziedzictwa w Kaliszu

Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował w Kaliszu wielkopolskie obchody 31. Europejskich Dni Dziedzictwa „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Hasło Europejskich Dni Dziedzictwa związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wybór Kalisza na miejsce prezentacji tegorocznego hasła EDD oraz wydarzeń zaplanowanych w Wielkopolsce, podczas 31. edycji tego przedsięwzięcia nie jest przypadkowy. Nasze miasto od początku aktywnie uczestniczy w popularyzacji idei Europejskich Dni Dziedzictwa, a wspieranie organizacji EDD wpisane jest na stałe w Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza.
Na konferencji prasowej, w dniu 4 września 2023 r. w kaliskim ratuszu, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie reprezentowała Beata Bauer, która czuwa nad organizacją EDD w całej Polsce oraz przedstawiciele Oddziału Terenowego NID w Poznaniu w osobach: Beaty Marzęty, koordynatorki EDD w województwie wielkopolskim i Tomasza  Łuczaka, zajmującego się Niematerialnym Dziedzictwem Kulturowym.
Miasto Kalisz reprezentował Prezydent Miasta, Krystian Kinastowski i Wiceprezydent, Grzegorz Kulawinek oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Grażyna Dziedziak i koordynator kaliskiego programu EDD w WKST, Anna Woźniak.
Na zaproszenie NID w konferencji udział wzięły przedstawicielki podmiotów zaangażowanych w przygotowanie wydarzeń w ramach kaliskich EDD - Anna Narewska, Prezeska Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu i Dyrektorka III LO. im. M. Kopernika, Monika Sobczak-Waliś z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu oraz Jolanta Nowosielska, Dyrektorka PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Na wstępie konferencji odbył się pokaz filmu, przygotowanego przez NID, pt. „30 lat Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce”.
Rozpoczynając spotkanie Beata Marzęta stwierdziła, że „dziedzictwo kulturowe Kalisza jest wybitne nie tylko w skali regionu, ale całej Polski, zaś dbałość i troska o nie jest godne podkreślenia i naśladowania.
Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że „wybór naszego miasta na miejsce konferencji, jest ogromnym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla działań, które podejmujemy dla ochrony i popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kalisza. W 2022 roku z ogromną satysfakcją odebrałem plakietę Laureata III edycji konkursu „Samorząd Dla Dziedzictwa”, w kategorii duże i średnie gminy miejskie, przyznaną Miastu Kalisz. Dziedzictwo historyczno-kulturowe Kalisza, tak w wymiarze materialnym, jak i niematerialnym, stanowi o wyjątkowości Kalisza. Jest fundamentem tożsamości, na którym buduje się poczucie wspólnoty lokalnej i narodowej.”
Beata Marzęta i Tomasz Łuczak z NID przybliżyli idee EDD i Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz imprezy organizowane w Wielkopolsce. Następnie Anna Woźniak zaprezentowała kaliski program 31. Europejskich Dni Dziedzictwa „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Anna Narewska, Monika Sobczak-Waliś i Jolanta Nowosielska scharakteryzowały także wydarzenia organizowane w swoich instytucjach.
Prezydent zaprosił kaliszan i turystów do skorzystania z bogatej oferty EDD, które trwać będą w naszym mieście od 9 do 19 września 2023 r.. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Program EDD Kaliszu:


9 września 2023 (sobota)

godz. 19.00
Koncert Zespołu Folkowego Buraky
miejsce: Aula Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,
ul. Nowy Świat 4

13 września 2023 (środa)

godz. 14.00 – 16.00
Żywe Dziedzictwo – Tradycje od pokoleń – W Regionie nic nie ginie…
W programie m.in:
• pokaz regionalnych tańców ludowych, tradycyjnego rzemiosła oraz zwyczajów, rytuałów
i obrzędów świątecznych – film
• gwara mojego regionu – prelekcja (czytanie wierszy gwarą)
• wspólne śpiewanie ludowych piosenek - Zespół Folklorystyczny KALINA
miejsce: PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, ul. Południowa 62

13 września 2023 (środa)

Kaliskie tradycje w pamięci zapisane
w programie wydarzenia:
godz. 17.00
Andrut kaliski – król przysmaków – opowieści o wyrobie wraz z degustacją i innymi specjałami
Obrzęd pieczenia chleba w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Piwonice
godz.18.00
Koncert Zespołu Rodzanice pt. „Śpiewnik kaliski - inspiracje”

miejsce: Biała Chata kaliska w Rezerwacie Archeologicznym na Zawodziu w Kaliszu,
ul. B. Pobożnego 87


14 września 2023 (czwartek)

godz. 17.00
„Machowicz, rymarz z Górnośląskiej”
Spotkanie z panem Mieczysławem Machowiczem wypełni ciekawa opowieść o tajemnicach warsztatu rymarza, historii rzemiosła i – najprawdopodobniej – rychłemu jego wymarciu.
miejsce: Biblioteka Główna w Kaliszu, ul. Legionów 66

15 września 2023 (piątek)

godz. 10.00 -14.00
Z Shirlejką po Kaliszu. Gra miejska szlakiem kaliskich lalek
Shirlejka - lalka wzorowana na postaci amerykańskiej dziecięcej gwiazdy filmowej Shirley Temple będzie przewodniczką po topografii historycznego i współczesnego Kalisza. Adresatami gry są uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych.
miejsce rozpoczęcia gry: Technikum im. św. Józefa w Kaliszu, ul. Złota 144a


16 września 2023 (sobota)

godz.9.00 – 13.30
XVIII Rajd PTTK ŚLADAMI PRZODKÓW
Szczegóły na stronie www.pttk.kalisz.pl

godz. 12.00
„GAJA" Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego - prezentacja rzeźby z udziałem Artystów
i Grupy Nowolipie
Podsumowanie obchodów 45-lecia Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
miejsce: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, pl. św. Józefa 5

19 września 2023 (wtorek)

godz. 17.00
„Ten zegar stary już od lat…, czyli 90 lat zegara Stilterów na Rogatce”
Spotkanie z panem Januszem Stilterem będzie okazją poznania historii budowy jednego
z najbardziej znanych czasomierzy w naszym mieście, a także dziejów znamienitej protestanckiej rodziny.
miejsce: Biblioteka Główna w Kaliszu, ul. Legionów 66 

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

Wystawa fotograficzna Kolektywu Lux "Staroobrzędowcy - religia niewymarła".

Kolektyw w składzie Emilia Pluta, Marcin Dąbrowski i Jerzy Machajek to grupa fotograficzna, która powstała z potrzeby poruszania istotnych tematów społecznych.
Wystawę można oglądać do 16.09.2023 roku w godzinach pracy Galerii Wieża Ciśnień.
miejsce: Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. B. Jareckiego, ul. Górnośląska 66a
w Kaliszu.

 NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY

Tekst – WKST UM, Anna Woźniak Zdjęcia KPM- Magda Bartnik Autorem zdjęcia przedstawicieli NID i kaliskich organizatorów EDD jest Andrzej Kurzyński
Wersja do druku
Wersja PDF