Mali patrioci o historii, wolności i niepodległości

W repertuarze o charakterze muzyczno-lirycznym zaprezentowali się uczestnicy gali "Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej". Podopieczni przedszkoli i szkół podstawowych z terenu aglomeracji kalisko-ostrowskiej wystąpili dziś w auli WPA UAM przy Nowym Świecie.

Eliminacje do finałowego koncertu odbyły się w listopadzie ubiegłego roku. W dzisiejszej gali wzięli udział podopieczni z dwudziestu przedszkoli i szkół podstawowych z terenu aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Koncert, który odbył się w auli WPA UAM otworzył Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Mali artyści przedstawili repertuar złożony z wierszy i piosenek o charakterze patriotycznym. Wykonawców oceniało jury złożone ze specjalistów z dzieciny muzyki i poezji: dr Beata Szymańska, dr Krzysztof Niegowski, Lech Wierzbicki i Jerzy Szukalski. Na widowni, oprócz zaproszonych gości, nie zabrakło rodziców, ale także babć i dziadków przedszkolaków.

Organizatorem "Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej" jest Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu. Partnerami przedsięwzięcia są Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Imprezę objął honorowym patronatem prezydent Krystian Kinastowski.

Oprac. i fot. Tomasz Staszczyk
Wersja do druku
Wersja PDF