Miasto Kalisz otrzymało grant w łącznej kwocie 992.444,40 zł na walkę z koronawirusem

Miasto Kalisz pozyskało dotację w wysokości 992.444,40 zł na realizację projektu pn. „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID- 19 w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Miasto Kalisz otrzymało grant na wsparcie:
1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w kwocie 143 500,90 zł
2. Domu Dziecka w Kaliszu w kwocie 121 541,00zł
3. Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w kwocie 64 957,50zł
4. Środowiskowego Domu Samopomocy „ Tulipan” w kwocie 94 770,00zł
5. Koła Kaliskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w kwocie 31 104,00 zł
6. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w kwocie 159 660,00zł
7. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu w kwocie 168 930,00zł
8. Polskiego Czerwonego Krzyża Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu na rzecz Oddziału Rejonowego w Kaliszu w kwocie 146 880,00 zł
9. Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „ Karan” w kwocie 16 506,00zł
10. Fundacji „ Z Godnością” w kwocie 44 595,00 zł

W ramach realizacji grantu zostaną zakupione m. in. płyny dezynfekcyjne, środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zostaną dofinansowane wynagrodzenia personelu jednostek.
Łączna wartość projektu: 1.102.716,00 zł
Wysokość dotacji: 992.444,40 zł

 

Dodała: Agnieszka Pawełczyk
Wersja do druku
Wersja PDF