Wsparcie dla przedsiębiorców - informacje

Poniżej publikujemy wszystkie informacje, dotyczące wsparcia, które Miasto Kalisz oferuje przedsiębiorcom w czasie epidemii.

23.03.2020
Osłona dla przedsiębiorców

Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza, wprowadził pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Ma on ułatwić właścicielom działalności gospodarczych przetrwanie kryzysu spowodowanego koronawirusem.

Pakiet obejmuje możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków lokalnych. Są wśród nich podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Aby uzyskać ulgi, dotyczących miesięcy od marca do maja włącznie, konieczne jest złożenie wniosku.

Można to zrobić bez przychodzenia do urzędu. Wniosek, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, można przesłać za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub mailem albo poprzez tradycyjną pocztę. Do wniosku należy dołączyć wypełnione dokumenty z załączników oraz dokumenty potwierdzające brak możliwości zapłaty podatku w wyniku np. spadku obrotów.

Już wcześniej wprowadzono także ulgi przy opłacie za najem miejskich lokali na potrzeby działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zamknęli lokale i całkowicie zawiesili działalność, zostaną zwolnieni z czynszu do czasu wznowienia działalności - ulga ta nie zwalnia ich od uiszczania opat za media. W przypadku lokali użytkowych, których najemcy nadal prowadzą działalność, jednak zaistniała sytuacja wpłynęła na spadek ich obrotów, będą oni mogli złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w czynszu. Działanie takie jest zgodne z Zarządzeniem nr 226/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.

Wszelkich informacji dotyczących podatkowych ułatwień dla przedsiębiorców w sprawach podatkowych udziela Wydział Finansowy pod numerem telefonu +48 62 7654484, a w sprawach czynszowych Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych pod numerem telefonu +48 62 5985500. Wzory wniosków można pobrać TUTAJ.

-----------------------------------

18.03.2020
Wnioski o obniżenie czynszu za lokal użytkowy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu przyjmuje wnioski od najemców lokali użytkowych o obniżenie czynszu w związku ze zmniejszeniem obrotów lub zwolnienie z czynszu za okres, w którym lokal został zamknięty.

Najemca lokalu użytkowego ubiegający się o obniżkę albo zwolnienie z czynszu powinien złożyć wniosek w formie elektronicznej (sekretariat@mzbm.kalisz.pl) lub w siedzibie MZBM w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 18.

Wniosek powinien zawierać podstawowe dane przedsiębiorcy, adres i rodzaj prowadzonej działalności (branża), kontakt. Najemca powinien wskazać również okres, za który chciałby uzyskać zwolnienie z czynszu lub jego obniżenie. Do wniosku należy dołączyć, w późniejszym terminie, dokumenty potwierdzające spadek obrotów bądź obrót zerowy, np. miesięczny raport z kasy fiskalnej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: tel. 62 598 55 00.

-----------------------------------

17.03.2020
Miasto wspiera przedsiębiorców

Epidemia koronawirusa spowodowała spadek sprzedaży wielu towarów i zmniejszenie ilości świadczonych usług. Samorząd Miasta Kalisza podjął działania mające wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach należących do miasta.

Przedsiębiorcy, którzy zamknęli lokale i całkowicie zawiesili działalność, zostaną zwolnieni z czynszu do czasu wznowienia działalności - ulga ta nie zwalnia ich od uiszczania opat za media (ogrzewanie wodę, ścieki i odpady komunalne).

W przypadku lokali użytkowych, których najemcy nadal prowadzą działalność, jednak zaistniała sytuacja wpłynęła na spadek ich obrotów, będą oni mogli złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w czynszu. Działanie takie jest zgodne z Zarządzeniem nr 226/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.

Tekst: Iwona Cieślak, fot. Magdalena Bartnik
Wersja do druku
Wersja PDF