Nowa szkoła w Kaliszu

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 rozpocznie swoją działalność 1 września 2019 roku. Nowa placówka wejdzie w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9.

Decyzję o utworzeniu szkoły radni podjęli podczas lutowej sesji Rady Miasta Kalisza. Formalnie zacznie ona jednak funkcjonować z nowym rokiem szkolnym. Powołanie jej do życia wynika ze zmian ustawowych.

Nowa szkoła kształcić będzie w trzyletnim cyklu w takich zawodach jak m.in.: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik, elektryk, krawiec. Wśród jej zadań są przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz pracy i życia w warunkach współczesnego świata, wyposażenie ich w wiedzę stanowiącą fundament wykształcenia oraz kształtowanie u nich postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu.

Pierwsi uczniowie zaczną naukę w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 na początku roku szkolnego 2019/2020.

Tekst Juliusz Kowalczyk
Wersja do druku
Wersja PDF