Nowy samochód dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

Podopieczni kaliskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, już mogą korzystać z nowego środka transportu. Kluczyki do samochodu przekazali dziś Stanisławowi Bronzowi, prezesowi fundacji, dr Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON oraz Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza.

Renault Trafic Grand Pack Clim dCi HD jest dostosowany do przewozu 8 osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Został kupiony za 118.000,00 zł, z czego 80.000,00 zł pochodzi z PFRON-u, 25.000,00 zł z budżetu Miasta Kalisza i 13.000,00 zł ze środków własnych Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych".

- Nowy pojazd dla Warsztatu Terapii Zajęciowej to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i komfort podopiecznych. W minionym roku Miasto odpowiedziało na wniosek WTZ i tym samym udało nam się pozyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokładamy wszelkich starań, by realizować tego typu inicjatywy – mówił wiceprezydent Mateusz Podsadny. – Dziękuję wszystkim, którzy wsparli zakup pojazdu i przyczynili się do realizacji zadania. Życzę, by nowy samochód służył jak najlepiej. Jestem przekonany, że ułatwi on pracę opiekunom, a podopiecznym pomoże pokonywać trudności. Nie wątpię, że wspólnie zrealizujemy jeszcze wiele ciekawych projektów.

W uroczystości przekazania pojazdu uczestniczyli także: Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza; Magdalena Marciniak, kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu; Marek Konwiński, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej; Jan Szczepankiewicz z rady fundacji "Miłosierdzie", pracownicy i podopieczni WTZ oraz zaproszeni goście.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny podopiecznych WTZ.

Oprac. Anna Błaszczyk, Katarzyna Ciupek, zdjęcia: Katarzyna Ciupek
Wersja do druku
Wersja PDF