O działalności kaliskiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek spotkał się dziś z Robertem Gawłem, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty oraz Violettą Słupianek, dyrektorką Delegatury w Kaliszu, którzy zapoznają się z funkcjonowaniem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, działającego w ramach pilotażu w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.

W spotkaniu uczestniczyły również Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza oraz Sylwia Baranowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Rozmawiano o roli kształcenia specjalnego i efektach pilotażu w naszym mieście.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą funkcjonuje od około roku. Zespół SCWEW tworzą nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu oraz koordynatorzy ds. współpracy ze SCWEW ze szkół i przedszkoli ogólnodostępnych. Centrum prowadzi wszechstronną działalność, w tym organizuje konsultacje dla nauczycieli, współpracuje z rodzicami, prowadzi modelowe zajęcia i wizyty studyjne, wypożycza sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne oraz udostępnia materiały edukacyjne do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Wielkopolski Kurator Oświaty wziął udział w podsumowaniu konkursu plastycznego „Różnorodność w oczach dziecka” dla przedszkolaków i uczniów kaliskich szkół organizowanego przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 19, które odbyło się na terenie Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Następnie kurator odwiedził placówkę, gdzie zapoznał się ze szczegółami projektu i działaniem SCWEW.

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w Kaliszu” jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

loga_ue.jpg [42.92 KB]

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF