Odbiór choinek

Choinki - drzewka naturalne - to odpady biodegradowalne. Będą odbierane przez operatorów konsorcjum PUK i EKO zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie i przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Drzewka, pozbawione elementów dekoracyjnych i plastikowych, należy wystawić przy wiatach śmietnikowych, a w przypadku domów jednorodzinnych - w miejscu w widocznym i łatwo dostępnym. Choinek nie należy wkładać do środka pojemnika na bioodpady, ani do pojemników na odpady mieszane.

Dodała: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF