Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza o naborze wniosków o dotacje w 2021 r. na zabytki

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Kalisza w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.
WKST
Wersja do druku
Wersja PDF