Oświadczenie Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Kalisza,

od 3 lat coraz częściej dochodzą do mnie głosy o problemach w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Mieszkańcy nie tylko Kalisza, ale też okolicznych miejscowości informują mnie o problemach z dostępnością usług medycznych, brakach personelu czy budzących zastrzeżenia warunkach udzielania pomocy.

Szpital jest jednostką wojewódzką. Za jego funkcjonowanie i działanie odpowiada dyrektor Radosław Kołaciński – jednocześnie radny Rady Miasta Kalisza z ramienia Koalicji Obywatelskiej – podlegający Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Miasto Kalisz, a tym samym Prezydent Miasta Kalisza, nie ma wpływu na sytuację w szpitalu. Oczywiście samorząd Kalisza wspomaga lecznicę zarówno finansowo, jak i materialnie – zależy nam bowiem na jak najlepszej opiece nad mieszkańcami. Stąd nie tylko pomoc dla szpitala, ale również – na tyle, ile to możliwe – kontrola sytuacji w nim.

W październiku 2020 roku poprosiłem dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu o przedstawienie sytuacji w tej placówce podczas sesji Rady Miasta Kalisza. Wówczas powodem tego była w dużej mierze pandemia covid-19. Jednak spadek liczby zachorowań na koronawirusa nie polepszył sytuacji szpitala – przeciwnie.

Problemy kaliskiego „okrąglaka” były przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza 21 czerwca 2022 roku. Temat był także omawiany na posiedzeniu Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia działającego przy Prezydencie Miasta Kalisza, w skład którego wchodzą m. in. kaliscy lekarze.

Sygnały, nie tylko od pacjentów i ich rodzin, ale również od personelu „okrąglaka”, były coraz bardziej niepokojące.
I nasiliły się w ostatnich tygodniach. Mieszkańcy informują mnie o możliwości zamknięcia oddziałów, odwoływaniu zabiegów czy nawet odmowie pomocy medycznej.

Mimo tego, że Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu nie podlega samorządowi Miasta Kalisza, w obliczu wspomnianych zgłoszeń czułem się w obowiązku podjąć interwencję.
W pierwszej połowie lipca wystosowałem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego – jako organu prowadzącego – list z prośbą o zorganizowanie w Kaliszu spotkania w sprawie funkcjonowania kaliskiego szpitala. Dobro pacjentów, ratowanie życia i zdrowia to nie jest tylko wewnętrzna sprawa szpitala, ale jeden z priorytetów dla nas wszystkich.

Wobec braku należytej reakcji i kolejnych niepokojących sygnałów zwróciłem się też do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o zainteresowanie problemami kaliskiego szpitala i weryfikację dalszej możliwości realizacji kontraktów na usługi medyczne przez tę placówkę. Otrzymałem już zapewnienie, że temat ten, zgodnie z właściwością merytoryczną oddziału, będzie rozpoznany przez Wielkopolski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mam nadzieję, że sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ulegnie szybkiej poprawie, dla dobra zarówno pacjentów, jak i pracowników jednostki. To niedopuszczalne, że największe w regionie miasto ma coraz gorzej funkcjonujący i coraz bardziej okrajany ze swojej działalności szpital. To, co obecnie dzieje się w „okrąglaku”, to zaprzepaszczenie wielu lat budowania renomy i prestiżu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny i oddanie pola innym, mniejszym szpitalom powiatowym.

Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Wersja do druku
Wersja PDF