Otwarcie noclegowni przy oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu

Noclegownia funkcjonująca przy Oddziale Okręgowym Oddział Rejonowy w Kaliszu Polskiego Czerwonego Krzyża została oficjalnie otwarta po przeprowadzonej rozbudowie.

W uroczystym otwarciu noclegowni brał udział Wiceprezydent Miasta Kalisza Mateusz Podsadny, który podkreślił istotę działalności tego miejsca, niesionego wsparcia oraz udzielanej pomocy. 

Noclegownia funkcjonująca przy ul. Dobrzeckiej 2 w Kaliszu przy Oddziale Rejonowym PCK w Kaliszu, została generalnie przebudowana, rozbudowana oraz nadbudowana ze względu na aktualnie panujące wymagania dotyczące warunków w zakresie zapewniania schronienia dla osób bezdomnych. Poprzez zwiększenie powierzchni oraz poprawę warunków sanitarnych obiekt został dostosowany do przyjęcia 40 osób w kryzysie bezdomności w tym osób z niepełnosprawnością. 

W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. Ponadto zakupiono odpowiednie wyposażenie budynku.

Na zadanie publiczne pn. “Wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu” Urząd Miasta Kalisza przekazał dotację w wysokości 300.000,00 zł. 

Dodała: Małgorzata Marcinkowska, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Wersja do druku
Wersja PDF