Planowane zmiany w sprawie wymiany pieców

Miasto planuje zmianę procedury dofinansowania wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Do czerwca tego roku obowiązują obecne zasady, ale już dziś warto zapoznać się ze zmianami, które - jeśli zostaną zaakceptowane przez Radę Miasta Kalisza - wejdą w życie od lipca 2021 roku.

- Miasto Kalisz od 2017 roku zwiększyło kwoty przeznaczone na wymianę ogrzewania na ekologiczne o 25% z kwoty 968.400 zł do 1.471.000 złotych. To pozwoliło na wymianę ok. 1500 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - powiedział wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

Aby uzyskać dofinansowanie, mieszkaniec, po złożeniu wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza, będzie zawierał umowę o dotację. Następnie wymieni źródło ciepła opalane paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne. Po zrealizowaniu inwestycji i jej rozliczeniu nastąpi wypłata dotacji. Wszystkie te działania będą musiały zostać zrealizowane w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Zmienią się również terminy. Do tej pory mieszkańcy składali wnioski o dotacje do końca października. Według nowych propozycji, w 2021 roku wnioski byłyby przyjmowane do 30 sierpnia, a rozliczenie inwestycji miałoby nastąpić do 30 listopada.

Od 2022 roku, według nowych zasad, mieszkańców obowiązywałby termin na złożenie wniosków do 31 marca, a rozliczenie inwestycji musiałoby nastąpić do 15 listopada.

- Mieszkańcy zyskają tym samym więcej czasu na przeprowadzenie inwestycji, która niejednokrotnie wiąże się z wieloma formalnościami, jak pozwolenie na budowę, czy uzyskanie niezbędnych uzgodnień - powiedział Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.

Kolejną nowością jest kwota dotacji na zmianę ogrzewania na ekologiczne. Za trwałe zlikwidowanie wszystkich źródeł ciepła opalanych paliwem stałym mieszkaniec otrzymałby 6 tysięcy złotych na każdy lokal mieszkalny, a za włączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 3 tysiące złotych.

Zmiany wynikają z uzasadnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącego unieważnienia Uchwały Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 342).

Nowy projekt uchwały ma trafić pod obrady radnych w lutym.

Tekst: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta, zdjęcia: Juliusz Kowalczyk - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF