Prezydent przedstawił projekt budżetu Miasta Kalisza

Zgodnie z wymogami ustawowymi prezydent Krystian Kinastowski przekazał radnym projekt budżetu Miasta na przyszły rok. Dokument zakłada dochody w wysokości 823,3 mln zł i wydatki na poziomie nieco ponad 846 mln zł.

Rekordowa od 2019 roku kwota zostanie przeznaczona na inwestycje. Będzie to niemal 125 milionów złotych.

– Będzie to bardzo dobry budżet, w którym prawie 15% wydatków przeznaczymy na bardzo potrzebne inwestycje. Budżet, który uwzględnia podwyżki dla strefy samorządowej, nie generuje długów, bo koncentruje się na spłacaniu zadłużenia i nie zawiera podwyżki podatków – powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Wśród planowanych inwestycji są m.in. budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych; budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - etap 2. - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej; budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta – etap 2. – połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (opracowanie dokumentacji technicznej); przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej; rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap 2., odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej waz z przebudową wiaduktu kolejowego; przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 Maja; rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego. Budżet uwzględnia także wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na budowę obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu oraz rozbudowę i przebudowę obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu. Projekt zakłada kontynuację Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych. Przewidziano do wykonania przebudowę/budowę ulic niezrealizowanych w latach 2022 i 2023, m.in. Wyspiańskiego, Czaszkowskiej, Serbinowskiej, czy Mariańskiej z odcinkiem ul. Łaziennej. Planowane są także kolejne inwestycje w kaliskich zieleńcach: budowa placu zabaw w Parku Miejskim i schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni.

Budżet uwzględnia przygotowanie dokumentacji dla zadań, na które Miasto zamierza pozyskać dofinansowanie, a dotyczą rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury. Mowa tu m.in. o inwestycjach na terenie kaliskich szkół.

Ponadto z większych zadań przewidzianych w projekcie przyszłorocznego budżetu wymienić można rewaloryzację reliktu zamku kazimierzowskiego, renowację budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, a także rozbudowę odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. św. Michała w Kaliszu.

Na wiele zadań Miasto już pozyskało dofinansowanie.

W najbliższych tygodniach radni, podczas komisji budżetowych, będą analizować przedstawioną przez włodarza miasta propozycję. Uchwała budżetowa będzie przedmiotem obrad podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Kalisza, czyli 28 grudnia 2023 r. Projekt budżetu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (Sprawdź). 

W dzisiejszym spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli: Marcin Cieloszyk – Sekretarz Miasta Kalisza, Aneta Ochocka – Skarbnik Miasta Kalisza, a także Katarzyna Tyc – Kierowniczka Biura Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Kalisza.

Najważniejsze założenia przyszłorocznego budżetu przedstawiają załączone slajdy z prezentacji.

Tekst: Katarzyna Ciupek, zdjęcia: Magdalena Bartnik, prezentacja: Joanna Czajczyńska - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF