Rok Tadeusza Kulisiewicza podsumowany

2019 rok został w Kaliszu ogłoszony Rokiem Tadeusza Kulisiewicza. Dziś w ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące wszystkie przedsięwzięcia zorganizowane w naszym mieście dla upamiętnienia dokonań artysty.

Publikacje, ogólnopolskie konkursy plastyczne i literackie, wystawy, spektakle, międzynarodowa konferencja popularnonaukowa i wiele innych wydarzeń, złożyły się na całoroczne przedsięwzięcie pod nazwą Rok Tadeusza Kulisiewicza. Odpowiednią oprawę obchodów zapewnił program przygotowany przez miejskie instytucje kulturalne i edukacyjne, organizacje pozarządowe, a także Fundację Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie.

Szczegóły dotyczące Roku Tadeusza Kulisiewicza przedstawiła Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Przygotowana prezentacja multimedialana zainspirowała zebranych do dyskusji.

Do głównych wydarzeń należy zaliczyć podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu „Grafika 2019. Nagrody Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza”. Konkurs jest ceniony w polskim środowisku akademickim. Tym bardziej cieszy fakt, że udział wzięli w nim studenci z Kalisza. Prace laureatów można oglądać w specjalnie przygotowanym katalogu.

Odbyła się także międzynarodowa konferencja popularnonaukowa poświęcona pamięci Tadeusza Kulisiewicza pt. „Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej; sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa”.

Dużą popularnością cieszyła się akcja sitodrukowa „Kulis na koszulki”, przygotowana przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza. Dzięki akcji można było ozdobić koszulkę jedną z grafik artysty. Ze względu na zainteresowanie, organizatorzy powtórzyli akcję we wrześniu, przy okazji wystawy plenerowej na Głównym Rynku.

Ważne wydarzenia zaplanowały również: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina (np. Postój ze sztuką, dzięki temu kaliszanie mogli podziwiać prace Kulisa na przystankach autobusowych), Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza, Liceum im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Kultury i Sztuki, Archiwum Państwowe, Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz, Młodzieżowy Dom Kultury, Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.

W obchody Roku Kulisiewicza zaangażowali się jego przyjaciele. ,,Rozmowy o Tadeuszu Kulisiewiczu” z małżeństwem - Wandą Majer-Pietraszak, scenarzystką, autorką opowiadań, słuchowisk radiowych i scenariuszy oraz Leonardem Pietraszakiem, wybitnym aktorem teatralnym, filmowym, telewizyjnym, kolekcjonerami dzieł sztuki - poprowadził prof. UAM dr Piotr Łuszczykiewicz. Trwałym śladem tego spotkania są dary przekazane przez parę małżeńską na ręce wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka - martwa natura, w rzadkiej w twórczości mistrza technice akwareli, zaś Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza otrzymało trzy jego drzeworyty.

Niezwykle ważne są wydawnictwa, m.in.: publikacja Towarzystwa Przyjaciół Książki - bibliofilskie wydanie rysunków „Z Kaliskiego Szkicownika Tadeusza Kulisiewicza”, książka z serii „Kaliszanie” ˗Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988): rysownik, grafik, kaliszanin” pod redakcją Anny Tabaki (nakładem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) czy też katalog zatytułowany „Tadeusz Kulisiewicz. 120 na 120” autorstwa Hanny Jaworowicz, który zawiera sto dwadzieścia skrupulatnie wyselekcjonowanych prac, pochodzących z różnych okresów działalności artystycznej Kulisiewicza i stanowi specyficzne podsumowanie jego drogi twórczej (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu).

Celem tych działań była popularyzacja postaci oraz dorobku wielkiego artysty, Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.

Wszystkie przedsięwzięcia były firmowane logo, które komisja konkursowa wybrała spośród kilkudziesięciu prac. Zaprojektował je Mateusz Frątczak, uczeń Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Impreza wieńcząca Rok Tadeusza Kulisiewicza - koncert Filharmonii Kaliskiej - odbędzie się 17 stycznia, o godz. 19.30 w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej na WPA UAM przy ul. Nowy Świat. W programie znajdą się Koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz oraz Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego, w wykonaniu kaliskich filharmoników pod dyrekcją Adama Klocka. Urozmaiceniem programu będzie projekcja filmu o Tadeuszu Kulisiewiczu pt. „Białe i czarne” w reżyserii Stanisława Szymańskiego.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kaliskich instytucji kultury i oświatowych oraz organizacji pozarządowych, którzy brali udział w realizacji Roku Tadeusza Kulisiewicza: Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Przyjaciół Książki, Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina, Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, Filharmonii Kaliskiej, Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza, Archiwum Państwowego, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kultury i Sztuki, Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz, Stowarzyszenia Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”, kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, kaliskiego okręgu Polskiego Związku Filatelistów, Młodzieżowego Domu Kultury.

Oprac. Anna Błaszczyk, za WKST, zdjęcia: Katarzyna Ciupek
Wersja do druku
Wersja PDF