Samochód dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka trafił dzisiaj specjalistyczny bus do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Kluczyki do samochodu przekazał, na ręce Magdaleny Majchrzak - dyrektorki SOSW, prezydent Krystian Kinastowski.

Samochód jest przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

Na zakup pojazdu Miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 110 320 zł.
Środki zostały przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W uroczystym przekazaniu uczestniczyli wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, Anna Skupień – dyrektorka Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Marian Durlej - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, Ewelina Dudek - naczelnik Wydziału Edukacji, a także dyrektorzy innych placówek oświatowych.

Dla zgromadzonych gości, młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przygotowała bożonarodzeniowe przedstawienie.

Tekst: Marcelina Pietrzak - Kancelaria Prezydenta Miasta, zdjęcia: Magdalena Bartnik - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF