Kaliska Rada Kobiet powołana

Prezydent Krystian Kinastowski powołał Kaliską Radę Kobiet. Tworzy ją jedenaście przedstawicielek różnych środowisk. - Powstawanie rad społecznych jest przejawem wspólnej odpowiedzialności za sprawy miasta i jego mieszkańców. Liczę na dobrą współpracę, twórcze projekty i inicjatywy, opinie o podejmowanych przez samorząd decyzjach – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza.

Kaliska Rada Kobiet jako zespół konsultacyjny będzie miała za zadanie opiniować działania samorządu, przedstawiać własne projekty i inicjatywy. Działaniem w Radzie zainteresowanych było wiele kaliszanek. To pani Batbolor Magsar Khuchit, lekarz pediatra pochodząca z Mongolii, która do Kalisza sprowadziła się w wieku 9 lat. Razem z dziesięcioma innymi kaliszankami będzie działała na rzecz miasta i jego mieszkanek.

Kadencja Kaliskiej Rady Kobiet trwa 2 lata. Członkinie gremium funkcje będą pełniły społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Skład Kaliskiej Rady Kobiet:
Milena Antoniewicz, pianistka, doktor sztuk muzycznych, pedagog. Od 2007 roku związana z kaliską szkołą muzyczną, w latach 2008 - 2018 wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu. Pomysłodawczyni Multi Art Festival w Kaliszu i wieloletnia prezes Stowarzyszenia Multi.Art. Uznana i nagradzana za działalność artystyczną, m.in. nominowana do nagrody fonograficznej Fryderyk i uhonorowana odznaką honorową "Zasłużony dla kultury polskiej" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzi autorską szkołę fortepianu dla dzieci i dorosłych, organizuje wydarzenia artystyczne, nagrywa i koncertuje. Prywatnie żona Zbigniewa Antoniewicza, aktora Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, mama Hani i Henia. (fot. Eryk Szolc)

Jarmila Becla, psycholog, kierowniczka Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Kaliszu. Jako specjalistka pracowała z kobietami w trudnej sytuacji zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny. W Poradni Zdrowia Psychicznego - z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi. Obecnie w swojej pracy zajmuje się diagnozą przemocy, problemami okołorozwodowymi, diagnozą młodzieży zdemoralizowanej - nieletnich, diagnozą problemów emocjonalnych młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej. Tematyka zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych to wiodący obszar w jej pracy zawodowej. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Autystycznym w Kaliszu. Prywatnie żona, matka dwójki dorosłych dzieci.

Iwona Cieślak, od 2007 roku pracuje w Urzędzie Miasta Kalisza, gdzie zajmuje się komunikacją społeczną oraz promocją. Wcześniej jako dziennikarka mediów lokalnych i regionalnych poruszała wiele tematów społecznych. Przez pięć lat pracowała jako społeczny kurator sądowy. Od 2017 roku jest przedstawicielką mieszkańców w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza. Wspiera akcje charytatywne. Autorka projektów obywatelskich związanych głównie z zazielenianiem miasta. Matka nastoletniej córki.

Majka Graf, pedagog specjalny, terapeutka, animatorka wydarzeń kulturalnych i projektów społecznych, instruktorka teatralna, współzałożycielka Fundacji Kwadratura. Miasto jest dla niej przestrzenią do spotkań, miejscem budowania relacji, podczas których każdy może doświadczyć twórczej podróży. Kocha stare kamienice i ich podwórka. Jest autorką takich projektów, jak Kultura na trawie, Podwórkowa kultura, Sąsiedzi, Zamigana Lektura i wiele innych.

Batbolor Magsar Khuchit, lekarz pediatra, asystentka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Urodziła się w Mongolii. Kaliszanką została w wieku 9 lat. Jak podkreśla, dzięki wsparciu kaliskich nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 5 w Kaliszu i I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu zdobyła wymarzony zawód. Pracuje w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. W czasie nauki w liceum i podczas studiów działała charytatywnie, m.in. w Leo Club Calisia. Po latach łódzkich wraz z rodziną wróciła do Kalisza.  Prywatnie żona i matka dwójki dzieci.

Kamila Manuela Majewska, ekonomistka, pedagog, wykładowczyni akademicka, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kalisza. Od lat pracuje z młodzieżą licealną oraz ze studentami Akademii Kaliskiej. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie w Perugii we Włoszech, w Vigo w Hiszpanii, Bragancy w Portugalii oraz Kozani w Grecji. Społeczniczka. Od 2002 radna w Radzie Miasta Kalisza. Bliskie są jej tematy finansów publicznych i samorządu terytorialnego. Kilkanaście lat poświęciła pracy na rzecz SLD, obecnie działa społecznie w Stowarzyszeniu Ziemia Kaliska Razem.  Należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu.
Samodzielnie wychowuje córki Aleksandrę i Nicolę.

Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, doktor nauk humanistycznych, teoretyk muzyki, muzykolog, menedżer oświaty, słuchaczka MBA ZSW UAM UEP.  Od 1991 r. pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym w Kaliszu. Od wielu lat pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i kształcenia, przez cztery kadencje była członkiem Senatu UAM. W latach 2007- 2012 r. była dyrektorką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu. Zajmuje się działalnością naukową oraz popularyzatorską. Jest współtwórczynią Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Kaliskie Forum Organowe oraz Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Viva Calisia”.  Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego, członkinią Zarządu Fundacji Ewy Iżykowskiej „Arte Eva”, współtwórczynią i członkinią Stowarzyszenia na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM „Artem Docendi” oraz współtwórczynią Stowarzyszenia na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kaliszu „Tryton”. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Prywatnie żona kaliskiego przedsiębiorcy, mama dwójki dorosłych dzieci i babcia prawie 2-letniego Jana.

Aneta Staniszewska, przedsiębiorczyni, prezes Fundacji Klucz, wiceprezes Stowarzyszenia Samorządny Kalisz. Zawodowo zajmuje się pośrednictwem i doradztwem finansowym. Społecznie działa na rzecz dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Za działalność charytatywną wyróżniona m.in. tytułem Wolontariusza Roku 2019. Zajęła drugie miejsce w Wielkopolsce w Plebiscycie Osobowość Roku. Prywatnie żona i matka dwójki dorosłych dzieci.

Marta Śniosek-Masacz,  scenografka, kostiumografka, projektantka graficzna. Współpracowała m.in. z Teatrem Ludowym i Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem Nowym oraz Teatrem Animacji w Poznaniu, Gdańskim Teatrem Szekspirowskim a także teatrami w Wałbrzychu, Kielcach, Kaliszu, Gnieźnie i innymi.. Od kilkunastu lat zaangażowana w życie kulturalne miasta. Od 12 lat współtworzy stowarzyszenie Multi. Art. Prywatnie mama Poli i żona Wojtka (fot. Monika Anioł-Spałka)

s. M. Izabela Welik ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W 2018r. rozpoczęła kadencję przełożeńską we wspólnocie sióstr przy ul. Poznańskiej 26 w Kaliszu będąc jednocześnie organem prowadzącym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa, a przy nim szkół dla dziewcząt. Jest słuchaczką diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego diecezji kaliskiej, które przygotowuje m.in. do pracy w poradniach rodzinnych. Szczególnie realizuje swoje powołanie przez modlitwę o miłosierdzie dla świata, a w codzienności przez posługę dla wspólnoty i osób, które zwracają się o pomoc. Z pasją poszukuje rozwiązań, aby zaradzić potrzebom duchowym i ludzkim dlatego ceni sobie zdobywane doświadczenie.

Weronika Wodiczko, zawodowo zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy. Jej pasją jest sport, przede wszystkim bieganie i triathlon. Społecznie organizuje wiele imprez biegowych, jest koordynatorką Fundacji Parkrun w Kaliszu. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.

Tekst: Kancelaria Prezydenta Miasta, zdjęcia: archiwum, Eryk Szolc, Monika Anioł-Spałka
Wersja do druku
Wersja PDF