Prezydium Rady Miasta Kalisza w nowym składzie

Tadeusz Skarżyński został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. Funkcję wiceprzewodniczących objęli: Kamila Majewska, Mirosław Gabrysiak oraz Eskan Darwich. Głosowanie przeprowadzono podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta Kalisza.

Zgłoszono dwie kandydatury na funkcję przewodniczącego: Tadeusza Skarżyńskiego i Sławomira Chrzanowskiego.

Tadeusz Skarżyński zdobył 14 głosów.

W obecnej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady, był członkiem komisji: Edukacji, Kultury i Sportu; Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Reprezentuje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość. Mandat radnego sprawuje od 2014 roku.

- Gratuluję wyboru na tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję. Myślę, że to ogromna odpowiedzialność. Życzę wytrwałości - mówił prezydent Krystian Kinastowski.

Dziś radni wybrali również trzech wiceprzewodniczących. O tę funkcję ubiegali się: Eskan Darwich, Kamila Majewska i Mirosław Gabrysiak.

Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Kalisza zostali: Kamila Majewska (18 głosów), Mirosław Gabrysiak (17 głosów) oraz Eskan Darwich (15 głosów).

Kamila Majewska - Radna Komitetu Wyborczego Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, członek komisji: Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza (wiceprzewodnicząca) oraz Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Mandat radnej sprawuje od 2002 roku.

Mirosław Gabrysiak - Radny Komitetu Wyborczego KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza, członek komisji: Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej (przewodniczący); Rewizyjnej oraz Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Sprawuje mandat radnego od 2002 roku.

Eskan Darwich - Radny Komitetu Wyborczego Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, członek komisji: Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Mandat radnego sprawuje od 2014 roku.

Tekst: Katarzyna Ciupek, zdjęcia: Anna Błaszczyk, Magdalena Bartnik
Wersja do druku
Wersja PDF