Tak wybraliście!

Zakończyło się liczenie głosów oddanych na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. W ciągu pięciu dni faworyzowane przez siebie zadania wskazało blisko 15 tysięcy kaliszan.

Mieszkańcy mogli wybierać spośród 73 zadań o charakterze lokalnym, 19 propozycji ogólnomiejskich i – co było nowością tegorocznej edycji – 6 zadań ogólnomiejskich zielonych.

- Jak każdego roku kaliszanie wykazali się obywatelską postawą i najpierw zgłosili bardzo dużo propozycji do budżetu obywatelskiego, a potem wybrali te, które zrealizujemy w 2021 roku. Najwięcej głosów wśród zadań ogólnomiejskich zdobył remont boiska przy szkole w Piwonicach, a wśród zielonych budowa miejskiej tężni solankowej. Oprócz nich zrealizujemy w sumie jeszcze 43 zadania. Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu serdecznie dziękuję – powiedział prezydent Krystian Kinastowski.

W głosowaniu na zadania z Budżetu Obywatelskiego 2021 oddano 14 719 ważnych głosów. Znaczną większość, bo aż 12 071 - drogą elektroniczną. Do realizacji mieszkańcy wybrali 3 zadania ogólnomiejskie - w tym jedno zielone - oraz 42 projekty lokalne.

Listy wszystkich poddanych pod głosowanie zadań wraz z wynikami głosowania dostępne są w załącznikach.

Tekst: Juliusz Kowalczyk, grafika: Joanna Czajczyńska - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF