Urząd Miasta nieczynny 29 marca

Informujemy, że w piątek 29 marca 2024 r. Urząd Miasta Kalisza będzie nieczynny, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.

Zarządzenie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza wydano w związku ze świętem przypadającym 6 stycznia 2024 r.

29 marca w Biurze Spraw Obywatelskich przy ul. Kościuszki 1a, w godzinach 7:30-15:30 będą wykonywane czynności wyborcze w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym będzie tam można złożyć wniosek o:
1) ujęcie w stałym obwodzie głosowania,
2) wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania ,
3) zameldowanie na pobyt stały lub czasowy celem ujęcia w stałym obwodzie głosowania,
4) ujęcie wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie głosownia w wybranym przez siebie stałym obwodzie głosowania gminy właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, w którym lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy nie spełnia tych warunków. Jednakże ważnym jest to, aby wniosek dotyczył wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy,
5) udzielenie informacji o ujęciu wyborcy w stałym obwodzie głosowania.

Co więcej, w związku z realizacją działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Miasta Kalisza ww. wyborów, 29 marca br. Kancelaria Rady Miasta Kalisza będzie czynna w godz. 7:30-12:00 w Villi Calisia, przy Al. Wolności 4.

Dodali: Marcelina Pietrzak, Tomasz Witak - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF