W obronie przed suszą

Dziś odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kalisza.

O przeciwdziałaniu skutkom suszy prezydent Krystian Kinastowski rozmawiał z przedstawicielami Urzędu Miasta Kalisza, Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Dyskutowano m.in. o retencji wód. Gromadzenie zasobów wodnych jest doskonałym sposobem na powstrzymanie skutków upałów. Do tego celu w Kaliszu wykorzystywane są istniejące zbiorniki wodne. Ponadto Miasto planuje budowę kolejnych.

Miasto Kalisz podejmuje szereg innych działań, które mają na celu zminimalizowanie efektów suszy. Planowane są nowe nasadzenia drzew, powstaną dwie łąki kwietne przy Trasie Bursztynowej, ograniczone zostało przycinanie trawników. Miasto ma zamiar także pozyskać środki zewnętrzne, które pozwolą na zintensyfikowanie działań umożliwiających walkę z upałem.

Przedstawiciele Wód Polskich zaprezentowali postępy prac związane z budową zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna na rzecze Prośnie.

Podczas spotkania poruszony został także temat bezpieczeństwa związany z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. O środkach ostrożności, jakie należy zachowywać, mówiono m.in. w kontekście odpadów komunalnych.

Tekst i zdjęcia: Anna Błaszczyk
Wersja do druku
Wersja PDF