Większe pieniądze dla Wielkopolski – Prezydent Miasta Kalisza apeluje

Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza zabiega o zwiększenie proponowanej puli środków unijnych na lata 2021-2027 dla Wielkopolski. Apel w tej sprawie wystosował 5 marca do Prezesa Rady Ministrów oraz do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

- Rozwój Kalisza i całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej jest dla mnie celem nadrzędnym – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza. - W przesłanym 5 marca 2021 roku apelu wyraziłem obawy, że proponowana kwota miliarda euro (z poprzedniej perspektywy unijnej było to 2,5 mld euro) wyhamuje pozytywne procesy rozwojowe w naszym regionie, które udało się wypracować dzięki dobremu wykorzystaniu środków ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Apelowałem – jako prezydent miasta i prezes Zarządu SAKO o wprowadzenie korekty podziału środków UE tak, by dalszy zrównoważony rozwój Wielkopolski, a tym samym Kalisza był utrzymany.

W załączniku znajduje się treść apelu z 5 marca 2021 r.

 

Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF