Wolontariusze i działacze społeczni uhonorowani

Za nami III Gala Wolontariatu. Zorganizowany przez Kaliską Radę Działalności Pożytku Publicznego i Urząd Miasta Kalisza konkurs i wieńcząca go uroczystość ponownie stały się okazją do uhonorowania najbardziej aktywnych wolontariuszy i działaczy społecznych służących mieszkańcom Kalisza, jak również osób fizycznych, podmiotów i instytucji wspierających finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie działalność wolontariacką.

Podczas uroczystej gali w Sali Recepcyjnej Ratusza prezydent miasta Krystian Kinastowski i przewodniczący kapituły konkursowej wiceprezydent Mateusz Podsadny wręczyli statuetki Wolontariusz Roku 2018 i Mecenas Wolontariatu Roku 2018. - Działacie na bardzo różnych płaszczyznach, w sferze szeroko pojętej pomocy społecznej, ale też kultury, sztuki, edukacji i wielu innych - mówił podczas uroczystości, zwracając się do bohaterów wieczoru prezydent Krystian Kinastowski. - Macie jednak ze sobą wiele wspólnego: pasję, wrażliwość, bezinteresowność, cechy, które stanowią fundament idei wolontariatu.
Niech wręczone dziś statuetki i dyplomy będą symbolem naszego podziwu i uznania dla państwa pracy. Niech nie zabraknie Wam sił i wytrwałości w podejmowaniu kolejnych, cennych społecznie wyzwań, a ich realizacja sprawia radość i satysfakcję. Życzę też, by wasza działalność znajdowała naśladowców, aby lista laureatów godnych uhonorowania podczas takiej gali, jak dzisiejsza, wciąż się wydłużała.

Poniżej lista tegorocznych laureatów:

Wolontariusz Roku 2018:

Izabella Galuba-Bryja (Zespół Szkół Ekonomicznych)
Piotr Gutowski (Komenda Hufca ZHP w Kaliszu im. ks. hm. Stanisława Piotrowskiego)
Katarzyna Muszalska (Szlachetna Paczka – Rejon Kalisz)
Jan Szczepankiewicz (Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu)
Barbara Wrzesińska (Kaliski Klub „Amazonki”)

Mecenas Wolontariatu Roku 2018

Elżbieta i Jacek Magnuszewscy, calisia.pl (Szkoła Podstawowa nr 19 w Kaliszu)

Dyplomy dla nominowanych odebrali:

w kategorii Wolontariusz Roku:

Henryk Mielczarek – Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”,
Anna Bruś – Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David Club
Iwona Durman – Szkoła Podstawowa Nr 19
Małgorzata Tomczak – Fundacja „Bread of life”

w kategorii Mecenas Wolontariatu

Pratownicy – Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David Club
Provident – Tak Pomagam – Fundacja „Bread of life”

Działalność społeczną laureatów tegorocznej edycji Gali przedstawiamy w załączniku.

Tekst i zdjęcia: Karina Zachara
Wersja do druku
Wersja PDF