XXIV Sesja Rady Miasta Kalisza. Zobacz transmisję on-line

W czwartek, 28 maja, o godz. 12.00, odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta Kalisza. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo, na stronie kalisz.pl.

Porządek obrad:

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołów XXII i XXIII Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2. Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok,
3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.

VI. Informacje i sprawozdania za 2019 rok (materiał przekazany wcześniej):
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu – Mieście na prawach powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2019 roku),
- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2019,
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok 2019,
- Straży Miejskiej Kalisza – sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza 2019 rok,
- Starostwa Powiatowego i Miasta Kalisza – sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2019 rok,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu – sprawozdanie
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2019 rok.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.
VIII. Interpelacje.
IX. Zapytania radnych.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI. Punkt obywatelski.
XII. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XXIV w dniu 28 maja 2020 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku
Wersja PDF