Z wizytą w Kamieńcu Podolskim

Od 4 do 6 listopada 2019 r. oficjalna delegacja Miasta Kalisza z prezydentem Krystianem Kinastowskim na czele gości w Kamieńcu Podolskim, naszym mieście partnerskim. Wizyta związana jest z tegorocznym jubileuszem 25-lecia współpracy miast.

Kalisz reprezentują: prezydent Krystian Kinastowski, wiceprezydent Mateusz Podsadny, Marcin Cieloszyk - naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta, Marian Durlej - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza oraz Maciej Witczak - prezes zarządu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Na Ukrainie goszczą w tym czasie również reprezentanci władz Miasta Głogowa i Starostwa Powiatowego w Głogowie, które świętują 15-lecie współpracy z Kamieńcem Podolskim.

Program pobytu obejmuje m. in. wizyty w placówkach oświatowych, oficjalne spotkania oraz zwiedzanie najważniejszych obszarów miasta.

Kaliska delegacja odwiedziła szkoły: podstawową, liceum, Dziecięcą Szkołę Artystyczną oraz Dziecięcą Szkołę Muzyczną im. F. Ganitskiego. Przedstawiciele Kalisza wzięli też udział w oficjalnym spotkaniu z Mychajło Simaszkewyczem, merem Kamieńca Podolskiego, by omówić propozycje wspólnych działań na najbliższe lata.

W programie wizyty na Ukrainie zaplanowano także objazd inwestycji zrealizowanych w Kamieńcu Podolskim w ostatnim czasie.

Przypomnijmy, że przedstawiciele Kamieńca Podolskiego przyjechali do naszego miasta w lipcu tego roku, by uczcić jubileusz współpracy z Kaliszem.

Oprac. Katarzyna Ciupek
Wersja do druku
Wersja PDF