Za pomyślność miasta i mieszkańców

Kaliszanie wznieśli dziś toast za nowy, 2020 rok. Życzenia złożyli wszystkim m.in. prezydent Krystian Kinastowski i przewodniczący rady miasta Tadeusz Skarżyński.

W tradycyjnym noworocznym spotkaniu, które w tym roku odbyło się w gmachu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestniczyli m.in. Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Jan Dziedziczak, Minister w Kancelarii Premiera RP oraz parlamentarzyści, samorządowcy, kaliscy radni, duchowni, przedsiębiorcy, ludzie kultury i nauki, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji społecznych. Zebrani wznieśli toast za nowy, 2020 rok.

Podczas spotkania o przedsięwzięciach podejmowanych w mieście podczas minionych dwunastu miesięcy oraz o planach związanych z inwestycjami i wydarzeniami kulturalnymi opowiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. 

Goście obejrzeli także film przedstawiający projekt na opracowanie koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku, Nowego Rynku i ulicy Kanonickiej, który zwyciężył w konkursie zorganizowanym przez Miasto Kalisz i poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Autorem najlepszej pracy jest zespół z wrocławskiej pracowni Roman Rutkowski Architekci, którego przedstawiciele także byli obecni na spotkaniu noworocznym.

- Minionych dwanaście miesięcy było czasem wytężonej pracy, istotnych decyzji i odważnych działań, które w najbliższej przyszłości pozwolą rozpocząć realizację znaczących i oczekiwanych inwestycji. To także czas lobbowania na rzecz miasta i skupiania wokół niego ludzi, którzy mają realny wpływ na życie społeczne, gospodarcze i polityczne Kalisza, regionu i kraju. Czas budowania dobrego klimatu wokół miasta, klimatu, który jest tak ważny, by Kalisz był postrzegany jako przyjazny, otwarty na nowe inwestycje i projekty ośrodek regionalny. Te działania dają wymierny efekt: w 2019 roku Kalisz był gospodarzem wielu imprez – kulturalnych i sportowych - o charakterze ponadlokalnym, co znacząco podnosi prestiż naszego miasta. Bardzo ważne jest dla mnie działanie na rzecz nie tylko miasta, ale całego regionu. Czynimy to w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, którego zarządowi mam zaszczyt przewodniczyć. To niezwykle ważne, by wspólnie decydować o rozwoju naszej małej ojczyzny - mówił Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. - Z roku poświęconego Tadeuszowi Kulisiewiczowi przechodzimy w 12 miesięcy, podczas których będziemy wspominać rodzinę Fibigerów i jej ogromne zasługi dla najstarszego z polskich miast. 2020 rok, ale i kilka kolejnych lat, to również rewitalizacja kaliskiej starówki, oparta o koncepcję zagospodarowania, która zwyciężyła w konkursie, zorganizowanym przez Miasto Kalisz razem z poznańskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Tak, jak wspomniałem wcześniej, dbamy o rozwój Kalisza, budujemy nasze miasto. Ale nie możemy zapominać, że budować należy także dobre relacje z ludźmi, tworzyć przychylny klimat. Dlatego pragnę Państwu serdecznie podziękować za zainteresowanie i zaangażowanie w życie miasta. Dziękuję wszystkim, którzy współtworzą życie naukowe, kulturalne, gospodarcze, społeczne, sportowe. Potencjałem Kalisza są liczne instytucje, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańcy, którzy nieraz pokazali, że bardzo aktywnie włączają się w życie naszego miasta. Ciesze się, że wspólnie budujemy i kultywujemy bogate tradycje mieszczańskie Kalisza.
Dziękuję Państwu za przybycie na Noworoczne Spotkanie Kaliszan. Jest mi niezwykle miło, że przyjęliście zaproszenie i możemy być tutaj razem. Niech to spotkanie zaowocuje nie tylko wrażeniami artystycznymi, ale i nowymi pomysłami i projektami. Niech to będzie dobry rok!

Noworoczne życzenia złożył zebranym także Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza.

Dzisiejszą uroczystość uświetnił występ zespołu Accorinet Klezmer Band oraz hiszpańskiego pianisty Jaime Peñate Conde. Na scenie pojawiła się także para taneczna z Centrum Tańca Wypych - Katarzyna Nadera i Jakub Jakubczak.

Każdy z gości otrzymał na pamiątkę spotkania obraz przedstawiający panoramę Kalisza.

Tekst: Anna Błaszczyk, zdjęcia: Anna Błaszczyk, Katarzyna Ciupek
Wersja do druku
Wersja PDF