Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"

Punkt zorganizowano w kaliskim ratuszu w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Jest dostępny we wtorki i czwartki. Można w nim uzyskać informacje na temat rządowego programu, a także pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację.

Program "Czyste Powietrze" realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do 31 grudnia 2021 r. można ubiegać się o dotację na pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne - ekogroszek - kocioł najnowszej generacji, spełniający aktualnie obowiązujące wymogi dla urządzeń tego rodzaju. Warunkiem jest zakończenie całej inwestycji z końcem tego roku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zakłada również kryterium dochodowe. Roczny dochód beneficjenta programu nie może przekraczać 100 000 złotych.

Oprócz wymiany systemu ogrzewania rządowy program zakłada możliwość ubiegania się o dotację na:
- audyt energetyczny, dokumentację projektową w tym zakresie,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
- pompę ciepła typu: powietrze/woda, powietrze/powietrze, pompę ciepła o podwyższonej klasie energetycznej,
- kocioł gazowy, kotłownię gazową,
- kocioł na pellet drzewny i o podwyższonym standardzie,
- instalację c.o. i c.w.u.,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- stolarkę okienną i drzwiową,
- ocieplenie przegród budowlanych.
W przypadku wymienionych inwestycji nabór wniosków o dotację jest prowadzony w trybie ciągłym, do 2029 roku.

Punkt konsultacyjny mieści się w pokoju nr 35 na I piętrze kaliskiego ratusza (Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza). Czynny jest we wtorki i czwartki od godz 7-15.

Wszelkich informacji udzieli pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 62 504 97 66.

Wersja do druku
Wersja PDF