Uchwała krajobrazowa - zapraszamy na spotkanie informacyjne

Mieszkańców Kalisza oraz osoby zainteresowane tematem związanym z usytuowaniem reklam w przestrzeni miejskiej zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie będzie dotyczyło projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Ze względu na trwającą epidemię, odbędzie się kilka spotkań w małych grupach.

Osoby, które chciałyby zarejestrowac swój udział w spotkaniu, proszone są o kontakt  pod numerem telefonu 62 765 43 55, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30. Rejestracja będzie możliwa do 19 marca 2021 r. Po tej dacie przekażemy zarejestrowanym osobom szczegółowe informacje - datę i godzinę spotkania.

Oprac. Anna Błaszczyk - Urząd Miasta Kalisza, za: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Wersja do druku
Wersja PDF