Miasto Kalisz dba o czyste powietrze

Miasto Kalisz sukcesywnie dofinansowuje inwestycje proekologiczne. Nadrzędnym celem jest likwidacja tzw. "kopciuchów", a przez to poprawa jakości powietrza.

Miasto Kalisz przeznaczy kolejny milion złotych więcej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne.

Od 2017 do 2020 roku mieszkańcy Kalisza wymienili 1495 źródeł ogrzewanych paliwem stałym, korzystając z dofinansowania ze środków Miasta Kalisza. W tym roku dzięki dotacjom zlikwidowanych zostanie 566 "kopciuchów".

- W kolejnych latach zamierzamy przeznaczać 2 miliony złotych rocznie na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne - zapowiada wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

Z kolei o 43 tysiące złotych zwiększy się pula dotacji przeznaczonych na wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.

Zwiększenie puli środków przeznaczonych na likwidację kopciuchów oraz przyłączenie do miejskiej sieci sanitarnej pozwoli na realizację wszystkich złożonych przez mieszkańców terminowo wniosków.

W przyszłym roku wniosku dotyczące dofinansowania inwestycji proekologicznych będzie można składać od 2 stycznia do 31 marca oraz od 1 do 31 lipca, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF