Konferencja naukowa "Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata"

Data: 25.10 - 26.10.2019

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu zapraszają na ogólnopolską konferencję w dniach 25-26 października 2019 r.

Program konferencji:

Piątek, 25 października 2019 r.
godzina 15.00 – powitanie gości i otwarcie obrad (ks. rektor WSD w Kaliszu Marcin Załężny)
Moderator sesji – diak. Fabian Domagalski
• mgr inż. Małgorzata Heigelmann (UAM Poznań): Inkulturacja jako jeden z istotnych elementów ewangelizacji
• Matej Veres (Universität Luzern, Chorwacja) Liturgical diversity in the past and liturgical pluralism in the present
• Nikola Dzavric (University of Belgrad, Serbia) Religious interculturality in Serbia
Godzina 16.30-17.00 Przerwa
• Jakub Bogacki (UAM Poznań) Sztuka sakralna i muzyka liturgiczne w Kościele syromalabarskim
• Ruzica Milic (University of Belgrad, Serbia) Interculturalism in the writings of st. Justin Martyr
• Jolanta Jakubiak, Martyna Dyś, Agnieszka Dreger (UAM Poznań) Misjia Boliwia 2019
Dyskusja

Sobota, 26 października 2019 r.
godzina 9.00 – Nabożeństwo misyjne godzina
9.30 – Wprowadzenie w konferencję (biskup kaliski Edward Janiak)
Moderator sesji I – ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja
• o. prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD (UAM Poznań): Źródła muzyki dawnej w Boliwii
• o. dr P. Jordi-A. Piqué i Collado OSB (Preside Pontificium Athenaeum Anselmianum, Rzym) Teologia, liturgia e musica: dialoghi di trascendenza nell’immanenza dell’arte
• o. dr hab. Tomasz Szyszka SVD (UKSW, Warszawa) Projekt ewangelizacji inkulturacyjnej na przykładzie diakonatu stałego w świecie andyjskim
• o. dr Dominik Jurczak OP (Pontificium Athenaeum Anselmianum, Rzym) Problem inkulturacji w liturgii. Współczesne wyzwania i zagrożenia
godzina 11.45-12.15 Przerwa
Moderator sesji II – o. dr Dominik Jurczak OP
• ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO Opole) Elementy inkulturacyjne we wprowadzaniu soborowej odnowy liturgii w Polsce
• o. dr Alejandro Jose López Ribao OP (Valencia) Pueblos de Indios y reducciones jesuiticas: un intent de inculturación en la época colonial?
Godzina 13.15-14.30 Przerwa
Moderator sesji III – diak. Jakub Bogacki
• ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak (UAM Poznań) Kościół pierwszych wieków i kultura antyczna
• ks. prof. KUL dr hab. Waldemar Pałęcki MSF (KUL JPII, Lublin) Adaptacje liturgii w Polsce po reformie Soboru Trydenckiego
• ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski (UAM Poznań) Inkulturacja wcieleniem Ewangelii w kultury świata według adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Evangelii gaudium”

Godzina 17.00 – Katedra św. Mikołaja w Kaliszu (ul. Kanonicka 5) Koncert: Muzyka barokowa z misji jezuickich i z katedr w Ameryce Hiszpańskiej Chór kameralny „Dysonans” z Poznania. Koncert oparty na pracach badawczych ks. prof. dra hab. Piotra Nawrota SVD

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa fotograficzna odkryć naukowych ks. prof. dra hab. Piotra Nawrota SVD oraz z jego pracy misyjnej i działalności muzycznej w Boliwii.

 

Wersja do druku
Wersja PDF